Index: Recenserade böcker

A
Achebe, Chinua: Allt går sönder
Ahlenius, Holger: Från sekelskifte till fyrtiotal
Ahlgren, Stig: Obehagliga stycken
Ahnfelt, P. G.: Studentminnen
Ahnlund, Nils: Tradition och historia
Aischylos: De sju mot Thebe
Aischylos: Orestien
Aischylos: Perserna
Aischylos: Prometheus
Alexandersson, Per: Bögslungan
Alexandersson, Pär: Förnekelsens förbannelse
Alfredson, Hans: Attentatet i Pålsjö skog
Alfredson, Hans: Avbrott
Almquist, Erik, m.fl.: Svenska öden
Almqvist, Carl Jonas Love: Brev 1803-1866
Almqvist, Carl Jonas Love: Det går an
Almqvist, Carl Jonas Love: "Det går en åska genom tidevarvet"
Almqvist, Carl Jonas Love: Folkliv och fantasi
Almqvist, Carl Jonas Love: Ladugårdsarrendet
Almsberg, Jeanette (m.fl.): Sexikon
Alving, Barbro: Profiler
Alving, Hjalmar (övers.): Isländska sagor (vol. IV)
Andersen, H. C.: Sagor av H. C. Andersen
Andersson, Dan: Chi-mo-ka-ma
Andersson, Dan: Det kallas vidskepelse
Andersson, Dan: Kolarhistorier
Andersson, Glenn Lauritz: Jack Uppskäraren
Andersson, Ingvar: Erik XIV
Andersson, John: Boken om Kind
Andersson, Lars M., Zander, Ulf (red.): Tänk om...
Andrén, Anders, m.fl. (red.): Odens öga
Andrén, Anders, m.fl. (red.): Old Norse religion in long-term perspectives
Andræ, Tor: Minne av Pontus Wikner
Anger, Per: Med Raoul Wallenberg i Budapest
Angered-Strandberg, Hilma: Lydia Vik
Ankarloo, Bengt: Att stilla herrevrede
Ankarloo, Bengt: Trolldomsprocesserna i Sverige
Anundi, Andreas & Åkerberg, CJ: Skeptikerskolan
Ardelius, Lars & Jersild, P. C.: Slutet.
Arndt, Ernst Moritz: Resa genom Sverige 1804
Aristofanes: Getingarna; Freden
Aristofanes: Riddarna; Lysistrate
Armstrong, Karen: Genom den trånga porten
Aspenström, Werner: Motsägelser
Atwood, Margaret: Att göra en man
Atwood, Margaret: Kattöga
Atwood, Margaret: Tjänarinnans berättelse
Aurell, Tage: Pingstbruden
Aurell, Tage: Skillingtryck; Vice pastor
Aurell, Tage: Vägar och möten
Aurén, Sven: Också ett liv

B
Babtjenko, Arkadij: Krigets färger
Bang, Herman: De fyra Djävlarna
Bang, Herman: Tine
Barck, Sven Eric: Kungligt skvaller genom tusen år
Barclay, Linwood: Utan ett ord
Baudelaire, Charles: Amerikas blixt
Baudelaire, Charles: Mitt nakna hjärta
Baudelaire, Charles: Prosadikter
Baudelaire, Charles: Samtida fördomar
Beard, Mary: SPQR
Beat Poets 
Beckett, Samuel: I väntan på Godot
Beckford, William: Vathek
Beecher Stowe, Harriet: Onkel Toms stuga
Bell, Alden: The Reapers are the Angels
Bengtsson, Frans G.: Folk som sjöng
Bengtsson, Frans G.: För nöjes skull
Bengtsson, Frans G.: Litteratörer och militärer
Bengtsson, Frans G.: Silversköldarna
Bengtsson, Frans G.: Sällskap för en eremit
Bennett, Alan: Drottningen vänder blad
Bennett, Ray: De oambitiösas manifest
Berg, Jonny (red.): Bländverk
Berg, Jonny (red.): Mörkerseende
Berg, Per Gustaf: Svensk mystik
Berger, Henning: Spöksekretären och andra noveller
Bergfeldt, Carina: Sju dagar kvar att leva
Bergh, Birger: Konsten att få rätt
Bergman, Bo: Från den långa resan
Bergman, Bo: Liv och läsning
Bergman, Bo: Makter
Bergman, Bo: Predikare
Bergman, Bo: Stunder
Bergman, Bo: Vi vandrare
Bergman, Hjalmar: Clownen Jac
Bergman, Hjalmar: En döds memoarer
Bergman, Hjalmar: Farmor och Vår Herre
Bergman, Hjalmar: Girolamo Savanorala
Bergman, Hjalmar: Hans nåds testamente
Bergman, Hjalmar: Herr von Hancken
Bergman, Hjalmar: Komedier i Bergslagen. Två släkter
Bergman, Hjalmar: Kärlek genom ett fönster
Bergman, Hjalmar: Markurells i Wadköping
Bergman, Ingmar: Laterna magika
Bergsten, Magnus (red.): Idéer och äventyr
Bergsten, Magnus (red.): Stormaktstid
Bergsten, Magnus (red.): Svenska krig och krigiska svenskar & Svenska kungar och mäktiga män
Bergsten, Staffan: Den svenska poesins historia
Bergstrand, Carl-Martin: Brott och straff i 1700-talets Västergötland (Del I)
Bergstrand, Carl-Martin: Brott och straff i 1700-talets Västergötland (Del II)
Bergström, Carin (red.): Hand & Penna
Bernadotte, Folke: I stället för vapen
Bernadotte, Folke: Slutet
Bernadotte, Lennart: "Käre prins, godnatt!"
Berry, James: My Experiences as an Executioner
Beyer, Nils: Bengt Lidforss
Billgren, Ernst: Vad är konst
Billing, Nils, m.fl.: Antiken
Biörnstad, Arne m.fl.: Förr i tiden
Björk, Daniel (m.fl): Bögjävlar
Bjørnsen, Bjørn: Norge 9 april 1940
Björnson, Björnstierne: På Guds vägar
Blomqvist, Hans: Gemenskapen har sina demoner och ensamheten sina
Blå, Gunnar: Gå ner för trappan
Blå, Gunnar: Klumpigheten redux
Boberg, Torsten & Maijström, Erik: Tretusen man kvar på fjället
Boger, Gustaf: Då häradsting hölls i Kind Redväg och Ulricehamn
Bondeson, August: Skollärare John Chronschoughs memoarer (I-II)
Bondeson, Lars: Seder och bruk vid livets slut
Bonnier, Åke (d.ä.): Bonniers
Borges, Jorge Luis: Fiktioner
Borgström, Eva (red.) Den moderna homofobin
Bourne, J. L.: Beyond Exile
Bourne, J. L.: Day by Day Armageddon
Boström, Mattias (m.fl.): Nu har det banne mig gått för långt!
de Botton, Alain: Religion för ateister
Boye, Karin: Kallocain
Boye, Karin: Språket bortom logiken
Boye, Karin: Uppgörelser
von Bredow, Katarina: Syskonkärlek
Bradbury, Ray: Fahrenheit 451
Bradbury, Ray: Invasion på Mars
Bradlaugh, Charles: Heresy
Bradlaugh, Charles: Humanity's Gain from Unbelief
Brandes, Georg: Historien om Jesus
Brelin, Johan: Beskrifning öfver en äfventyrlig resa (etc.)
Briers, Stephen: Psyksnack!
Brooks, Max: World War Z
Brown, Len: Möten med Morrissey
Browning, Christopher R.: Helt vanliga män
Bryson, Bill: En kortfattad historik över nästan allting
Burgess, Anthony: A Clockwork Orange
Burström, Mats: Skärvor av 1900-talet
de Bury, Richard: Philobiblon
Bååth, Albert Ulrik (övers.): Isländska sagor
Bååth, Albert Ulrik: Nordiskt forntidslif
Bååth, Albert Ulrik: Nya dikter
Bärtås, Magnus & Ekman, Fredrik: Alla monster måste dö!
Böll, Heinrich: Doktor Murkes samlade tystnad
Böll, Heinrich: Skyddande belägring
Böök, Fredrik: Esaias Tegnér
Böök, Fredrik: Essayer och kritiker [1913]
Böök, Fredrik: Essayer och kritiker 1915–1916
Böök, Fredrik: Essayer och kritiker 1921-1922
Böök, Fredrik: Rannsakan
Böök, Fredrik: Resa i Sverige
Böök, Fredrik: Ögonvittnen

C
Calvino, Italo: Om en vinternatt en resande
Camus, Albert: Fallet
Camus, Albert: Pesten
Caesar, Gaius Julius: Kriget i Gallien
Cardingly, David: Under the Black Flag
le Carre, John: Spionen som kom in från kylan
Cartledge, Paul: Sparta
Catullus: Dikter om kärlek och hat
Centerwall, Julius: Julianus Affällingen
Chamfort: Maximer & tankar, Porträtt & anekdoter
Christina, Greta: Why are you atheists so angry?
Cicero, Marcus Tullius: Om plikterna
Cicero, Marcus Tullius: Om ålderom
Cicero, Marcus Tullius: Samtal i Tusculum I-II
Cicero, Marcus Tullius: Sex tal inför senaten och folket
Cioran, E. M.: All Gall is Divided (2010), Bitterhetens syllogismer (2023)
Cioran, E. M.: Anathemas and Admirations
Cioran, E. M.: Historia och utopi
Cioran, E. M.: Sönderslitning
Claesson, Stig: Vem älskar Yngve Frej
Coelho, Paulo: Alkemisten
Collinder, Björn (övers.): Beowulf
Conan Doyle, Arthur: The Captain of the Polestar and Other Stories
Conan Doyle, Arthur: Den leende vännen och andra historier
Conrad, Joseph: Heart of Darkness (2014), Mörkrets hjärta (2019)
Conrad, Joseph: Karain och andra berättelser
Conrad, Joseph: Lord Jim
Conrad, Joseph: Tyfon
Cooper, Dennis: Kluven
Cooper, Dennis: Närmare
Crompton, Louis: Homosexuality & Civilization
Cunningham, Michael: Märkliga dagar

D
Dagerman, Stig: Tysk höst
Dagerman, Stig: Vårt behov av tröst
Dahl, Svend: Bokens historia
Dahlberg, Rasmus: Katastrofer under 100 år
Dahlgren, Stellan: Kultur och samhälle i stormaktstidens Sverige
Dahlkvist, Tobias: Eremiten i Paris
Dahlman, Tommy: Dimmorna lyfter
Dalman, G. A., m.fl.: Skarprättaren
Darnton, Robert: Boken i rännstenen
De Quincey, Thomas: Soldatnunnan och Om mordet som skön konst
Defoe, Daniel: Pestens år
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe
Delblanc, Sven: Agnar
Delblanc, Sven: Det är du själv som bestämmer!
Delblanc, Sven: Fågelfrö
Delblanc, Sven: Grottmannen
Delblanc, Sven: Gröna våren
Delblanc, Sven: Gunnar Emmanuel
Delblanc, Sven: Jerusalems natt
Delblanc, Sven: Kastrater
Delblanc, Sven: Kritik och essäistik 1958-1991
Delblanc, Sven: Moria land
Delblanc, Sven: Samuels bok
Delblanc, Sven: Speranza
Delblanc, Sven: Slutord
Delblanc, Sven: Trampa vatten
Delblanc, Sven: Åminne 
Delblanc, Sven: Åsnebrygga
Dickens, Charles: Lysande utsikter
Dickens, Charles: Oliver Twist
Dobbin, Robert (övers.): The Cynic Philosophers from Diogenes to Julian
Donner, Jörn: Motströms
Donner, Jörn: Sverigeboken
Dostojevskij, Fjodor: Anteckningar från källarhålet
Dostojevskij, Fjodor: Dubbelgångaren
Dugard, Martin: Mot Afrikas hjärta

E
Edfelt, Johannes: Profiler och episoder
Egil Skallagrimssons saga, Gunnlaug ormstungas saga
Ehrensvärd Cardell, Amelie, Martinelle, Susanne: Mystik på svenska slott
Ehrman, Bart D.: Jesus, interrupted
Einhorn, Lena: Vad hände på vägen till Damaskus?
Ekbom, Torsten: Den osynliga domstolen
Ekbom, Torsten: Molnbyggen
Ekelund, Vilhelm: Agenda
Ekelund, Vilhelm: Antikt ideal
Ekelund, Vilhelm: Båge och lyra
Ekelund, Vilhelm: Böcker och vandringar
Ekelund, Vilhelm: Grekisk bukett
Ekelund, Vilhelm: In Candidum
Ekelund, Vilhelm: Lefnadsstämning, Väst-Östligt
Ekelund, Vilhelm: Lyra och Hades
Ekelund, Vilhelm: Metron, Attiskt i fågelperspektiv
Ekelund, Vilhelm: Sak och sken; På hafsstranden
Ekelund: Vilhelm: Veri Similia I-II
Ekelund, Vilhelm: Väst-östligt
Ekelöf, Gunnar: Blandade kort
Ekelöf, Gunnar: Färjesång
Ekelöf, Gunnar: Lägga patience
Ekelöf, Gunnar: Strountes
Ekelöf, Gunnar: Utflykter
Eklund, R. R.: Rymd och Människa (urvalsvolym 1950)
Ekman, Kerstin: Mordets praktik (2011), Mordets praktik (2019)
Ekström, Andreas: Google-koden
Ellerström, Jonas: Vilhelm Ekelund
Ellroy, James: Blodröd måne 
Ellroy, James:  Mördare på drift
Emick, Barbara: Nothing to Envy
Engdahl, Horace: Cigaretten efteråt
Engdahl, Horace: Den sista grisen
Engdahl, Horace: Meteorer
Engdahl, Horace: Ärret efter drömmen
Englund, Peter: Poltava
Englund, Peter: Spegelscener
Englund, Peter: Stridens skönhet och sorg
Enoksen, Lars Magnar: Fornnordisk mytologi
Enquist, Per Olov: Ett annat liv
Epiktetos: Handbok i livets konst (2011), Handbok i livets konst (2017)
Ericson, Eric: Till vederbörande
Ericson, Lars (red.): Andra världskriget
Ericson Wolke, Lars: Kapare och pirater
Ericson Wolke, Lars: Lasse i Gatan
Ericson Wolke, Lars: Johan III
Ericson Wolke, Lars: Svenska knektar
Eriksson, Bo: Monster
Eriksson, Kjell (m.fl.): Erfarenhetslexikon
Eriksson, Kjell: Kjell
Eriksson, Leif (red.): Handbok för pessimister
Eriksson, Åke: Från Olaus Petri till Tjock-Sara
Espinoza, Nicolas (m.fl.): Protokoll
Evander, Per Gunnar: Uppkomlingarna
Evander, Per Gunnar: Ängslans boningar

F
Fairhurst, Duncan: När ingen annan ser
Falstaff, fakir: En hvar sin egen professor
Fast, Julius: Kroppsspråket
Faxneld, Per: Mörkrets apostlar
Fendin, Titti (red.): Döden som straff
Fexeus, Henrik: Konsten att läsa tankar
Fingerman, Bob: Pariah
Flam, Aron (m.fl.): Sista ordet
Flaubert, Gustave: Madame Bovary
Follett, Ken: Den eviga elden
Follett, Ken: En värld utan slut
Follett, Ken: Svärdet och spiran 
Foote, George W.: Flowers of Freethought (vol. I)
Foote, George W.: Flowers of Freethought (vol. II)
Foote, G. W.: The Book Of God
Forsberg, Joakim: Liv för liv
Forsström, Axel, Svensson, K. A. (red.): En bok om Vilhelm Ekelund
Forsyth, Frederick: Schakalen
Forsyth, Frederick: Täcknamn Odessa
Forty, Sandra: Disasters
Franchell, Eva: Väninnan
Frankl, Viktor E.: Man's Search for Meaning
Fridegård, Jan: Lars Hård
Fridegård, Jan: Trägudars land
Fry, Stephen: Flodhästen
Frykman, Jonas: Horan i bondesamhället
Fröding, Gustaf: Guitarr och dragharmonika
Fröding, Gustaf: Nytt och gammalt
Fröding, Gustaf: Prosa
Fröding, Gustaf: Tidningsuppsatser
Furingsten, Agne (m.fl.): Känn Sjuhäradsbygden: Arkeologi
Furuhagen, Hans: Antikens undergång
Furuhagen, Hans: Bibeln och arkeologerna
Furuhagen, Hans: Bröd och skådespel

G
Gardell, Jonas: En komikers uppväxt
Gaxotte, Pierre: Fredrik den store
Gedin, Per I.: Litteraturens örtagårdsmästare
af Geijerstam, Carl-Erik: Dag för dag
af Geijerstam, Gustaf: Nils Tufvesson och hans moder
af Geijerstam, Gustaf: Skogen och sjön
Genet, Jean: Rosenmiraklet
Gerner, Kristian (red.): Vad hade hänt om ...
Ghahramani, Zarah: Mitt liv som förrädare
Ghosh, Amitav: Öarna
Gide, André: Falskmyntarna
Gide, André: Vatikanens källare
Gidlund, Krister: Att göra sin egen bok
Gierow, Karl Ragnar: Europa och tjuren
Glaeser, Ernst: Jag var ung 1914
Glas, Peter (m.fl.): Författare klottrar
Glob, P. V.: Mossarnas folk
Gluchovskij, Dmitrij: Metro 2033
von Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidanden
Gogol, Nikolaj: Kappan
Gogol, Nikolaj: Taras Bulba
Goldsworthy, Adrian: Augustus
Goldsworthy, Adrian: Caesar
Grashoff, Udo: Nu måste jag sluta
Grass, Günter: Katt och råtta
Grass, Günter: Tankefoster eller Tyskarna dör ut
Graves, Robert: Jag, Claudius
Greig, Charlotte: Femtio seriemördare
Grimm, Jacob & Wilhelm: Sagor av bröderna Grimm
Grönbech, Vilhelm: Nordiska myter 
Guerber, H. A.: Myths of the Norsemen
Gullers, K. W., Nycop, Carl-Adam:
Gustafsson, Lars: Ett minnespalats
Gustafsson, Lars: Förberedelser till flykt
Gustafsson, Lars: Historien med hunden
Gustafsson, Lars: Kommentarer
Gustafsson, Lars: Sorgemusik för frimurare
Gyllensten, Lars: Anteckningar från en vindskupa
Gyllensten, Lars: Baklängesminnen
Gyllensten, Lars: Carnivora
Gyllensten, Lars: Det himmelska gästabudet
Gyllensten, Lars: Grottan i öknen
Gyllensten, Lars; Klein, Georg: Hack i häl på Minerva
Gyllensten, Lars: JUST SÅ eller KANSKE DET
Gyllensten, Lars: Kains memoarer
Gyllensten, Lars: Klipp i 70-talet
Gyllensten, Lars: Ljuset ur skuggornas värld
Gyllensten, Lars: Lotus i Hades
Gyllensten, Lars: Minnen, bara minnen
Gyllensten, Lars: Nihilistiskt credo
Gyllensten, Lars: Senatorn
Gyllensten, Lars: Så var det sagt

H
Hadenius, Stig: Vem var Folke Bernadotte?
Hagerman, Maja: Spåren av kungens män
Hakelius, Johan: Döda vita män
Hallberg, Peter: Den fornisländska poesien
Hallström, Per: En gammal historia
Hallström, Per: Händelser
Hallström, Per: Italienska bref
Hallström, Per: Vilsna fåglar
Hamilton, Hugo: Hågkomster
Hamsun, Knut: Markens gröda
Hamsun, Knut: Svält
Hanff, Helene (m.fl.): Brev till en bokhandel; Hertiginnan av Bloomsbury Street
Hanski, Eino: Brödrabataljonen
Hansson, Anders: Armfeldts karoliner
Hansson, Ola: En uppfostrare
Harari, Yuval Noah: Homo Deus
Harari, Yuval Noah: Sapiens
Harrie, Ivar: Legenden om Bengtsson
Harrie, Ivar: Sju grekiska sagor
Harris, Sam: Letter to a Christian Nation
Harrison, Dick: Harrisons historia
Harrison, Dick: Jourhavande historiker
Harrison, Dick: Karl Knutsson
Harrison, Dick: Tankar om historia
Harrison, Dick: Uppror och allianser
Harrison Lindbergh, Katarina: Vampyrernas historia
Haushofer, Marlen: Väggen
Hawes, James: Tysklands historia
Heberlein, Ann: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva
Hedberg, Olle: Bekänna färg
Hedberg, Olle: Större än du nånsin tror
Hedén, Eva: Grekiska sagor
Hedenius, Ingemar: I egen sak - och andras
Hedenius, Ingemar: I stället för samtal
Hedenius, Ingemar: Liv och nytta
Hedenius, Ingemar: Livets mening
Hedin, Sven: Från Fronten i väster
Hedin, Sven: Mot Lop-nor
von Heidenstam, Verner: Dagar och händelser
von Heidenstam, Verner: Folkungaträdet
von Heidenstam, Verner: Klassicitet och germanism
von Heidenstam, Verner: Om svenskarnas lynne
von Heidenstam, Verner: Svenskarna och deras hövdingar
Heimerson: Staffan: Vilsen i världen
Heine, Heinrich: Tankar och hugskott
Hellström, Hans: Nils Dacke
Hemingway, Ernest: Att ha och inte ha
Hemingway, Ernest: Den gamle och havet
Hemingway, Ernest: En fest för livet
Henrikson, Alf: Antikens historier
Henrikson, Alf & Edward Lindahl (ill.): Asken Yggdrasil
Henrikson, Alf: Ekot av ett skott
Henrikson, Alf En skandinavisk historia
Henrikson, Alf: Svensk historia
Hermansson, Niclas: Okända fakta och udda historier om första världskriget
Herondas: Herondas mimer
Hesse, Hermann: Knulp
Hesse, Hermann: Siddhartha
Heyerdahl, Thor: Expedition Kon-Tiki
Hibbert, Christopher: Borgia
Hilton, Johan: No Tears for Queers
Hitchens, Christopher: God is not Great
Hitchens, Christopher: Mortality
Hickman, Tom: Death
Hjorth, Daniel: Gränslösa
Hjärne, Harald: Samlade spörsmål
Hoffmann, E. T. A.: Den gyllene krukan
Hoffmann, E. T. A.: Djävulsdrogen
baron d'Holbach: Christianity Unveiled
baron d'Holbach: Good Sense
baron d'Holbach: Ecce Homo!
Holland, Tom: Tusenårsstriden
Holmberg, Olle: Den osannolika verkligheten
Holmberg, Olle: Inte bara om Hamlet
Holmberg, Olle: På väktargången
Holmberg, Olle: Tankar till tidsfördriv
Holmbäck, Bure: Hjalmar Söderberg
Holmlund, Sofia & Sandén, Annika (red.): Usla, elända och arma
Homeros: Iliaden
Homeros: Odysséen
Horatius: Horatius satirer och epistlar i urval
Horatius: Satirer och epoder
Houellebecq, Michel: Plattform
Howey, Hugh: Wool
Hugo, Victor: Ringaren i Notre Dame
Huxley, Aldous: Du sköna nya värld
Håkansson, Einar: De fega förtryckta
Hägerström, Joanna: Jack Russell terrier
Hägg, Göran: Påvarna
Höglund, Kjell: Magnum Opus
Högström, Jesper: Jag vill skriva sant
Höjer, Henrik: En korsfarare hos Djingis Khan
Hökby, Bertil & Åberg, Gösta (red.): Uppslagsbok för cyniker 

I
Ingemark, Dominic, m.fl.: Liv och död i antikens Rom
Ingersoll, Robert Green: Fria tankar
Ingersoll, Robert Green: The Christian Religion
Inwood, Brad: Stoicism
Iordanoglou, Dimitrios: Antiken by night
Irvine, William B.: A Guide to the Good Life
Isaksson, Christer: För ung att dö

J
Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne
Jacquemont, Nicola: Handbok i konsten att vara social
Jaensson, Knut: Varjehanda
Jakovlev, Gurij: 376 dygn på drivisen
James, M. R.: Ghost Stories of an Antiquary
James, P. D.: Människors barn
Jameson, Jenna: Att älska som en porrstjärna
Janson, Erik: Tiden och döden
Janson, Tore: Germanerna
Janson, Tore: Latin
Janson, Tore: Romarinnor och romare
Jarrick, Arne: Hamlets fråga
Jarrick, Arne, Söderberg, Johan: Odygd och vanära
Jean, Georges: Skriftens historia genom sex tusen år
Jensen, Johannes V.: Jökeln
Jerkert, Jesper & Sven Ove Hansson (red.): Vetenskap eller villfarelse
Jersild, P. C.: Babels hus
Jersild, P. C.: De ondas kloster
Jersild, P. C.: Djurdoktorn
Jersild, P. C.: Efter floden
Jersild, P. C.: Grisjakten
Jersild, P. C.: Humpty-Dumptys fall 
Jersild, P. C.: Hundra fristående kolumner i Dagens Nyheter
Jersild, P. C.: Professionella bekännelser
Jersild, P. C.: Till varmare länder
Johansson, Christian: Parasitus
Johnson, Eyvind: Dagbok från Schweiz
Johnson, Eyvind: Drömmar om rosor och eld
Johnson, Eyvind: Nattövning
Johnson , Eyvind: PERSONLIGT POLITISKT ESTETISKT
Johnson, Eyvind: Stad i mörker
Johnson, Eyvind: Vinterresa i Norrbotten
Johnson, Eyvind: Vägar över Metaponto
Johnsson, Melker: Nietzsche och Tredje riket
Jonsson, Thorsten: Fly till vatten och morgon
Jonsson, Thorsten: Som det brukar vara
Jändel, Ragnar: Vägledare
Järv, Harry (red.): Den seriöse konstnären
Järv, Harry: Enfald eller mångfald
Järv, Harry: Konst är kvalitet

K
Kafka, Franz: Den försvunne
Kafka, Franz: En svältkonstnär
Kafka, Franz: Processen (2011), Processen (2019)
Kafka, Franz: Slottet
Kafka, Franz: Under byggandet av den kinesiska muren
Kallifatides, Theodor: Det gångna är inte en dröm
Kallifatides, Theodor: En lång dag i Athen
Kallifatides, Theodor: Herakles
Karlfeldt, Erik Axel: Fridolins visor
Karlfeldt, Erik Axel: Vildmarks- och kärleksvisor
Karlsson, Gunnar (m.fl.): Vilhelm Moberg – en vänbok
Keene, Brian: Dead Sea
Keene, Brian: The Rising
Kerènyi, Karl: Grekiska hjältesagor
Kerouac, Jack: Dharmadårarna
Key, Ellen: Om bildning
Key, Ellen: Om läsning
Kiechel, Samuel: En resa genom Sverige år 1586
Kimball, Charles: När religionen blir ond 
Kincaid, Jamaica: Annie John
King, Stephen: Den som finner
King, Stephen: Under kupolen
Kingsolver, Barbara: Unsheltered
Kipling, Rudyard: Djungelboken
Kipling, Rudyard: Ljuset som försvann
Kleberg, Tönnes: Bokhandel och bokförlag i antiken
af Kleen, Björn: Jorden de ärvde
Klein, Georg: Ateisten och den heliga staden
von Kleist, Heinrich: Michael Kohlhaas
af Klintberg, Bengt: Den stulna njuren
af Klintberg, Bengt: Svenska folksägner
Knickerbocker, Hubert: Svårt
Knopp, Guido: Krigsfångarna
Knutsson, Inge (övers.): Völsungasagan
Koestler, Arthur: Natt klockan 12 på dagen
Koppel, Hans: Medicinen
Koppel, Hans: Vi i villa
Kornhall, Per: Livets Ord
von Krusenstjerna, Agnes: Tony växer upp
Küchen, Maria: Att skriva börjar här
Kuznetsov, Anatolij: Babij Jar
Kyrklund, Willy: Solange 
Källner, Oskar: Alfa och Omega
Källner, Oskar: Mannerskiölds herrgård
Kämpe, Alfred: Trälar

L
Lager, Göran: Döden i skogen
Lager, Mitra: Gud vill att du ska dö
Lagercrantz: Olof: Ett år på sextiotalet (2011), Ett år på sextiotalet (2021)
Lagercrantz, Olof: Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma
Lagercrantz, Olof: Om konsten att läsa och skriva
Lagerkvist, Pär: Barabbas
Lagerkvist, Pär: Dvärgen
Lagerkvist, Pär: Järn och människor
Lagerkvist, Pär: Kämpande ande
Lagerkvist, Pär: Onda sagor
Lagerkvist, Pär: Pilgrim på havet
Lagerlöf, Selma: Bannlyst
Lagerlöf, Selma: Gösta Berlings saga
Lagerlöf, Selma: Höst
Lagerlöf, Selma: Jerusalem
Lagerlöf, Selma: Mårbacka
Lagerlöf, Selma: Troll och människor
Lagerlöf, Selma: Troll och människor (II)
Landquist, John: Som jag minns dem
Lane Fox, Robin: Antikens värld
Largo, Michael: Final Exits 
Larsson, Lars-Olof: Dackeland
Larsson, Lars-Olof: Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror
Larsson, Mats G.: Götarnas riken
Larsson, Olle, Marklund, Andreas: Svensk historia
Laxness, Halldór Kiljan: Land till salu
Le Roy, Maximilien & Onfray, Michel: Nietzsche
Lec, Stanisław Jerzy: Ofriserade tankar 
Lennstrand, Viktor E.: Det åtalade Föredraget om 'Gud'
Leopardi, Giacomo: Moraliska småskrifter
Levander, Hans: Fjodor Dostojevskij
Levander, Lars: Brottsling och bödel
Levertin, Oscar: Fyra författarporträtt
Lewis, C. S.: Häxan och lejonet
Lichtenberg, Georg Christoph: Aforismer
Lidforss, Bengt: Litterära uppsatser och recensioner
Lidforss, Bengt: Onda makter och goda
Lidforss, Bengt: Polemiska inlägg
Lidström,Isak: De sista bödlarna
Lihammer, Anna: Arkeologiska upptäckter i Sverige
Liiceanu, Gabriel: Apokalypsen enligt Cioran
Liljegren, Bengt: Alexander den store
Liljegren, Bengt: Adolf Hitler (ljudbok)
Liljegren, Bengt: Karl XII
Lilliehöök, Catarina: Mei Wenti! Inga Problem!
Lind Brynstedt, Lena (red.): På spåret
Lindberg, Bo: Seneca
Linde, Ebbe: Kristendomens uppkomst
Linde, Ebbe: Inre memoarer
Lindenfors, Patrik: Det kulturella djuret
Lindenfors, Patrik, Sturmark, Christer: Sekulär humanism
Linder, Jan (m.fl.): Hitlers vasaller och Sverige
Lindgren, Barbro: Det är roligt att veta bäst
Lindgren, Torgny: Minnen
Lindgren, Torgny: Norrlands Akvavit
Lindgren, Torgny: Ormens väg på hälleberget
Lindorm, Erik: Mellan himmel och jord
Lindqvist, Thomas (m.fl.): Sveriges medeltid
Lindskog, Claes: Grekiska myter och sagor
Lindskog, Claes: Känn dig själv
Lindstedt Cronberg, Marie, Stenqvist, Catharina: Förmoderna livshållningar
Lindström, Dag: Forntid i Sverige
Lindström, Henrik & Fredrik: Svitjods undergång
Lindström, Jonathan: De dödas tempel
Lindström, Sigfrid: Sagor på vers och prosa
Linna, Väinö: Okänd soldat
Linnell, Stig: Gåtfulla platser i Sverige
Linnell, Stig: Stockholms spökhus och andra ruskiga ställen
Linnér, Sture: Den gyllene lyran
Linnér, Sture: Europas ungtid
Linnér, Sture: Från Alexander till Augustus
Linnér, Sture: Grekisk gryning
Linnér, Sture: Ingen människa är en ö
Linnér, Sture: Mulåsnan på Akropolis
Linton, Magnus: Kött på flykt
Ljung, Per Erik: Drömmar som förplikta
Ljung, Per Erik: Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen
Ljungberg, Lars: Alltför mänskligt
Lo-Johansson, Ivar: Furstarna
Lo-Johansson, Ivar: Godnatt, jord
Lo-Johansson, Ivar: Jordproletärerna
Lo-Johansson, Ivar: Statarna I-II
Lo-Johansson, Ivar: Stridsskrifter
Lo-Johansson, Ivar: Vagabondliv i Frankrike
Loe, Erland: Gör vad du vill
Loftus, John W. (red.): The Christian Delusion
London, Jack: Before Adam
London, Jack: Järnhälen
London, Jack: Love of Life and Other Stories
London, Jack: Martin Eden
London, Jack: The Mutiny of the Elsinore
London, Jack: Nattens barn
London, Jack: The People of the Abyss
London, Jack: The Scarlet Plague
London, Jack: Skriet från vildmarken
London, Jack: South Sea Tales
Lovecraft, H. P.: Fasansfulla händelser i Dunwich och andra noveller
Lovecraft, H. P: Pickmans modell och andra noveller
Lovecraft, H. P.: Skräcknoveller
Lukianos: Den narraktige boksamlaren
Lukianos: Valda skrifter
Lundberg Dabrowski, Stina: Stinas möten
Lundberg, Johan: Ljusets fiender
Lundkvist, Artur: Antipodien
Lundkvist, Artur: Himlens vilja
Lundkvist, Artur: Historier mellan åsarna
Lundkvist, Artur: Krigarens dikt
Lundkvist, Artur: Negerland
Lundkvist, Artur: Snapphanens liv och död
Lundkvist, Artur: Tvivla, korsfarare!
Lundquist, Sophia: Fråga experten!
Löfstedt, Einar: Romare
Lönnroth, Erik: Historia och dikt
Lönnroth, Erik: Tidens flykt
Lönnroth, Lars (övers.): Den poetiska Eddan
Lönnroth, Lars: Det germanska spåret
Lönnroth, Lars: Dörrar till främmande rum
Lönnroth, Lars (övers.): Isländska mytsagor
Lönnroth, Lars: Skaldemjödet i berget

M
Machiavelli, Niccoló: Fursten
Maier, Corinne: No Kid
Mairowitz, David Zane (m.fl.): Kafka
Malitz, Jürgen: Nero
Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro
Manguel, Alberto: En historia om läsning
Máni, Stefán: Skeppet
Mann, Klaus: Vändpunkten
Mann, Thomas: Döden i Venedig
Manson, Marilyn: Den långa vägen ut ur helvetet
Marcus Aurelius: Självbetraktelser, Självbetraktelser (nyövers. 2021)
Marmon Silko, Leslie: Ceremony
Martialis: Insikter och smädelser
Martialis: Insikter och smädelser II
Martinson, Harry: Aniara
Martinson, Harry: Kap Farväl!
Martinson, Harry: Nässlorna blomma
Martinson, Harry: Resor utan mål
Martinson, Harry: Verklighet till döds
Martinson, Harry: Vägen till Klockrike
Maugham, W. Somerset: Ashenden
de Maupassant, Guy: Kyrkogårdsdamen och andra noveller
Marx, Karl (m.fl.): Kommunistiska manifestet
Mattsson, Kristina: Landet utanför
McCarthy, Cormac: The Road
McEwan, Ian: The Cement Garden
Melin, Lars, Melin, Martin: Maktspråk
Melville, Herman: Bartleby, The Scrivener
Melville, Herman: Moby Dick
Menandros: Skiljedomen
Milne, A. A.: Winnie-the-Pooh
Moberg, Lena, Westman, Margareta: Svenskan i tusen år
Moberg, Vilhelm: Den okända släkten
Moberg, Vilhelm: Det gamla riket
Moberg, Vilhelm: Förrädarland
Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar
Moberg, Vilhelm: Rid i natt!
Mokvist, Åke: De ovanliga
Mondimore, Francis Mark: A Natural History of Homosexuality
Mykkänen, Pekka: Kina för nyfikna
Möller, Daniel (red.): Också jag har varit Alfred Vestlund

N
Nedkvitne, Arnved: Mötet med döden i norrön medeltid
Nietzsche, Friedrich: Afgudaskymning
Nietzsche, Friedrich: Twilight of the Idols and The Anti-Christ
Nilsson, Arne: Såna & riktiga karlar
Nilsson, Arne: "Såna" på Amerikabåtarna 
Nilsson, Martin P:n: Grekisk religiositet
Nilsson, Martin P:n: Hellas' arv
Nilsson, Martin P:n: Olympen
Nilsson, Ulf Karl Olov: UKON kalender
Nilsson Piraten, Fritiof: Bokhandlaren som slutade bada
Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken
Nixey, Catherine: The Darkening Age
Njals saga
Nordberg, Michael: Den dynamiska medeltiden
Nordberg, Michael: I kung Magnus tid
Nordin, Svante: Fredrik Böök
Nordqvist, Nils: Antikvan och vetenskaperna
Nyberg, Andreas (red.): Världens största konspirationer
Nyqvist, Anders: Hatet 
Nystedt, Jane (red.): Språkbitar
Nyström, Anton: Om homosexualitet och hermafroditi

O
Oates, Joyce Carol: Karthago
Odelberg, Axel: Äventyr på riktigt
Ohlén, Carl-Eric: Sverige under 1800-talet
Ohlmarks, Åke: Asar, vaner och vidunder
Ohlmarks, Åke (övers.): Vikingahistorier
Olausson, Peter: Faktoider
Olsson, Henry: Banbrytare och stigfinnare
Onfray, Michel: Handbok för ateister
Oreglia, Giacomo: Eresía
Orrenius, Niklas: Jag är inte rabiat. Jag äter pizza.
Osvalds, Erik (red.): Sekelskifte
Ottman, Stefan: Bruka galder och väcka gastar
Ouředník, Patrik: Europeana
Ovidius: Metamorphoser (vol. I)
Oxenstierna, Johan Gabriel: Ljuva ungdomstid
Oz, Amos: Hur man botar en fanatiker och om att skriva
Ozment, Steven: Borgmästarens dotter

P
Paasilinna, Arto: Prosten Huuskonens bestialiska betjänt
Paine, Thomas: The Age of Reason
Palmborg, Nils (red.): Esaias Tegnér sedd av sina samtida
Palme, Sven Ulric: Den gamla goda tiden
Palme, Sven Ulric: Sten Sture den äldre
Palme, Sven Ulric: Stånd och klasser i forna dagars Sverige
Pasolini, Pier Paolo: Amado mio
Pehrson, Lennart: Den nya världen
Pennac, Daniel: Som en roman
Perkins Gilman, Charlotte: Herland
Petersson, Erik & Sandén, Annika: Mot undergången
Petronius: Satyricon
Pettersson, Henrik: Jehåvasjäveln
Pigliucci, Massimo: How to be a Stoic
Plant, Richard: The Pink Triangle
von Platen, Gustaf: Nittonhundra
Poe, Edgar Allan: Ett fat amontillado
Poe, Edgar Allan: Tales of the Grotesque and Arabesque
Pomerantsev, Peter: Ingenting är sant och allting är möjligt
Popova, Susanna: Överklass
Poulsen, Frederik: Romerska kulturbilder

R
Rabelais, François: Den store Gargantuas förskräckliga leverne
Rammer, Lennart: Tjugo verkliga mord
Raudvere, Catharina, m.fl. (red.): Hedendomen i historiens spegel
Recht, Z. A.: Plague of the Dead
Remarque, Erich Maria: På Västfronten intet nytt
Renberg, Tore: Mannen som älskade Yngve
Rimbaud, Arthur: En tid i helvetet
Roche, Charlotte: Våtmarker
de La Rochefoucauld, François: Maximer
Robertson, Morgan: The Wreck of the Titan, Or Futility
Roose, Kevin: The Unlikely Disciple
Rosenberg, Ethel & Julius: Breven från dödscellen
Rousseau, Jean-Jacques: Den ensamme vandrarens drömmerier
Ruin, Hans: Drömskepp i torrdocka
Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner
Russell, Bertrand: Filosofi för lekmän och andra essäer
Russell, Bertrand: Religion och vetenskap
Russell, Bertrand: Skeptiska essäer
Rydberg, Viktor: Den siste athenaren
Rydberg, Viktor: Fribytaren på Östersjön
Rydberg, Viktor: Romerska kejsare i marmor
Rydberg, Viktor: Vampyren
Rydberg, Viktor: Varia
Rydén, Daniel: 101 historiska möten

S
Salje, Sven Edvin: Dessa dina bröder
Salje, Sven Edvin: Livets gäster
Samuelsson, Tony: Jag var en arier
Sandemose, Aksel: Moraliska tankar: Artiklar 1931-62
Sandemose, Aksel: Resan till Kjörkelvik
Sandemose, Aksel: Tjärhandlaren
Sandemose, Aksel: Vi pryder oss med horn
Sandén, Annika: Bödlar
Sandén, Annika: Missdådare
Sandreyo, Johannes: Tusen varv runt månen och tillbaks
Sandreyo, Johannes: Ung, bög och jävligt kär
Sapfo: Dikter och fragment
Saramago, José: Blindheten
Saramago, José: Dödens nycker
Saramago, José: Evangeliet enligt Jesus Kristus
Sartre, Jean-Paul: Orden
Satrapi, Marjane: Persepolis (Del 1)
Saviano, Roberto: Kärleken är dödens motsats
Schechter, Harold: The Serial Killer Files
Schenkel, Andrea Maria: Mordbyn
Schildt, Runar: Galgmannen
Schopenhauer, Arthur: The Horrors and Absurdities of Religion
Schott, Ben: Schotts originalblandning
Schubert, Fritz: Svensk i tysk krigstjänst
Schön, Ebbe: Asa-Tors hammare
Schön, Ebbe: De döda återvänder
Schön, Ebbe: Älvor, troll och talande träd
Schönbäck, Hedvig: De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830
Seger, Gerhart: Koncentrationslägret
Segerfeldt, Fredrik: Sossesverige
Segerstedt, Torgny: När stormen klarar sikten
Seierstad, Åsne: Bokhandlaren i Kabul
Sellars, John: Lessons in Stoicism
Sennerteg, Niclas: Göring: Förhören 1945
Sennerteg, Niclas: Tyskland talar
Setterblad, Oscar: Boken denna sällsamma vara
Seymour, Paul R.: An Undertaker's Diary
Shelley, Mary: Frankenstein
Shelley, Percy Bysshe: The Necessity Of Atheism
Shirer, William L.: Dagbok från Berlin
Shute, Nevil: On the Beach
Silén, Elin: Hedendom
Siwertz, Sigfrid: Den goda trätan
Snoilsky, Carl: Svenska bilder
Sofokles: Tre dramer
Solsjenitsyn, Alexander: En dag i Ivan Denisovitjs liv
Sommar, Carl Olov: Gunnar Ekelöf
Sparre, Birgit Th.: Gårdarna runt sjön
Språkrådet: Svenska skrivregler
Steinbeck, John: Det var en gång ett krig
Steinbeck, John: Möss och människor
Steiner, George: Språket och tystnaden
Stendhal: En egocentrikers minnen
Stenger, Victor J.: God: The Failed Hypothesis
Stevenson, Robert Louis: Dr Jekyll och Mr Hyde; Markheim
Stoker, Bram: Dracula
Strandberg, Mats: Färjan
Strauss, Barry: Mordet på Caesar
Strauss, Neil: Varning!
Strindberg, August: Det nya riket
Strindberg, August: Giftas I - II
Strindberg, August: Hemsöborna
Strindberg, August: Historiska miniatyrer
Strindberg, August: I Bernadottes land
Strindberg, August: I havsbandet
Strindberg, August: Inferno
Strindberg, August: Mäster Olof; Folkungasagan
Strindberg, August: Sagor
Strindberg, August: Skärkarlsliv
Strindberg, August: Tjänstekvinnans son I-II
Strindberg, August: Tschandala
Strindberg, Axel: Tid i otakt
Ström, Folke: Nordisk hedendom
Sturmark, Christer: Personligt
Suetonius: Kejsarbiografier
Sullivan, Terry, Maiken, Peter T.: Killer Clown
Sundström, Stefan: Stefans lilla gröna
Svahn, Clas: Berättelser om det okända
Svahn, Clas: Det okända
Svahn, Clas: Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen
Svanström, Ragnar: Kejsaren
Svenbro, Jesper: Fjärilslära
Svenbro, Jesper: Myrstigar
Svensson, Alex (red.): Karl XII som fältherre
Svensson, J. A.: Några Minnen från Vänga åren 1859-1862
Svensson, K. A.: Vilhelm Ekelund i samtal och brev 1922-1949
Svensson, Mattias: Glädjedödarna
Symonds, John Addington: A Problem in Modern Ethics
Sæterbakken, Stig: Osynliga händer
Söderberg, Bengt: Sundholmen
Söderberg, Hjalmar: Den allvarsamma leken
Söderberg, Hjalmar: Den förvandlade messias
Söderberg, Hjalmar: Den talangfulla draken
Söderberg, Hjalmar: Doktor Glas (2011), Doktor Glas (2019)
Söderberg, Hjalmar: Främlingarna
Söderberg, Hjalmar: Historietter
Söderberg, Hjalmar: Hjärtats oro
Söderberg, Hjalmar: Jesus Barabbas
Södberg, Hjalmar: Litterärt
Söderberg, Hjalmar: Martin Bircks ungdom
Södergran, Edith: Brokiga iakttagelser
Söderholm, Gunilla: Gunillas man försvann
Söderpalm, Kristina: Dödens riter 
Sörensen, Thomas: Amerikanska inbördeskriget 1861-1865
Sörman, Karolina, Kristiansson, Marianne: Psykopaten

T
Tacitus: Germanerna
Tanner, Michael: Nietzsche
Tegnér, Esaias: Brev
Tegnér, Esaias: Frithiofs saga
Tegnér, Esaias: Skoltal
Teller, Janne: Intet
Teratologen, Nikanor: Att hata allt mänskligt liv
Thall, Edvin (övers.): Eddan
Tham, Lennart: Sverige & svenskarna
Theliander, Claes: Det medeltida Västergötland
Theokritos: Sånger
Thorsell, Staffan: Mein lieber Reichskanzler
Tilander, Gunnar: Spelman Necken och Krog-Lisa
Tingsten, Herbert: Flyktförsök
Tingsten, Herbert: På krigsstigen
Tingsten, Herbert: Mitt liv 1
Tingsten, Herbert: Notiser om liv och död
Tingsten, Herbert: När skymningen faller på
Tingsten, Herbert: Tyranniet begär förtroende
Turgenjev, Ivan: Fäder och söner
Twain, Mark: Brev från Jorden
Twain, Mark: Eve's Diary

U
Uusma, Bea: Expeditionen

V
Valentin, Hugo: Antisemitismen i historisk och kritisk belysning
Valentin, Hugo: Den fjättrade Clio
Vallgren, Carl-Johan: Berlin på 8 kapitel
von Vegesack, Thomas: Stockholm 1851
Vergilius: Aeneiden
Verne, Jules: Around the World in Eighty Days
Verne, Jules: En världsomsegling under havet
Vidal, Gore: Julianus
Vilhjálmsson, Thor: Gråmossan glöder
Villius, Hans: Makten, äran och helvetet
Villius, Hans (red.): Ögonvittnen: Karl XII
Vinterhed, Kerstin (red.): Självmord
Vikingarnas handbok för lyckade affärer
Vizinczey, Stephen: Sanning och lögn i litteraturen
Voltaire: Filosofiskt ficklexikon
Vonnegut, Kurt: Slaughterhouse Five
Västerbro, Magnus: Pestens år

W
Wachtmeister, Claes-Adam (red.): Ateistens handbok
Wahlund, Per Erik: Frändskaper
Wahlund, Per Erik: Kammarrådinnans konterfej och andra äreminnen
Wahlund, Per Erik: Självstudier
Walbank, F. W.: Det västromerska rikets fall
Wallenberg, Jacob: Min son på galejan
Ward, Colin: Anarchism
Westerlund, Tina (red.): Svenska oförskämdheter
Wetterberg, Gunnar: Levande 1600-tal
Whilde, Stefan: Zarathustra talar till makaronerna
White, Edmund: En pojkes egen historia
Wikander, Ola: Ett träd med vida grenar
Wikander, Ola: Orden och evigheten
Wikner, Pontus: Psykologiska självbekännelser
Wilde, Oscar: De Profundis
Wilde, Oscar: Dorian Grays porträtt
Wilde, Oscar: Spöket på Canterville och Andra Berättelser
Prins Wilhelm: Blick tillbaka
Winterson, Jeanette: Det finns annan frukt än apelsiner
Witt, Otto: De sista människorna
Wittkop, Gabrielle: Barnahandlerskan
Wyndham, John: The Day of the Triffids

X
Xenofon: Kyrosexpeditionen

Z
Zamyatin, Yevgeny: We
Zilliacus, Emil (övers.): Grekiska epigram
Zilliacus, Emil: Lans och lyra
Zola, Émile: Thérèse Raquin
Zweig, Stefan: Schack
Zweig, Stefan: Tiden och världen

Å
Åberg, Alf: Fångars elände
Åberg, Alf (red.): Gustav Vasas brev
Åberg, Alf: Kapare och sjörövare
Åberg, Alf: Karolinerna och Österlandet
Åberg, Alf (red.): Karolinska dagböcker
Åhlen, Bengt: Ord mot ordningen
Åström, Sverker: Ögonblick

Ö
Öhman, Christer: Helgon, bönder och krigare
Öhrman, Anders: Komma ut