söndag 5 februari 2012

Bokrecension: Andra världskriget | Lars Ericson (red.)

Andra världskriget: Dramatiska händelser 1939–1945 är sammanställd av historikern Lars Ericson och är utgiven av det förnämliga förlaget Historiska Media. De artiklar som man hittar i boken, har tidigare varit publicerade i Populär Historia, eller i bokform.

* * *

Artiklarna belyser på olika sätt olika delar av Andra världskriget ur olika perspektiv: där finns stora drag beskrivna, som när Jan Mårtensson beskriver Blitzen, och det finns skildringar av enskilda individer, som Jan-Olof Nilssons berättelse om den från Halland stammande Anders Gustavsson, som tar tjänst i Röda armén.

Just Nilssons bidrag, "Svensk i Röda arméns tjänst", tillhör de allra mest intressanta bidragen i boken, eftersom den berättar om ett ämnesområde, som jag i princip inte kan någonting om. Lars Ericsons välavvägda artikel "Svenskar i Waffen-SS" är också mycket intressant och bidrar med för mig ny information, men om de svenskar som rimligen tog tjänst i Stalins militärmakt har det varit mer tyst i historieskrivningen.

Men Jan-Olof Nilsson berättar alltså om denne Anders Gustavsson, född 1899 i Tvååker. Gustavsson var kommunist, och fick på grund av sin begåvning stipendium att fara till Sovjet på studieresa. Och där blev han kvar. Vid krigets början fick han som uppgift att sprida propaganda till tyskarna vid fronten. Men Gustavsson fastnade med tiden i det av tyskarna mycket hårt ansatta och snart svältande Leningrad, och om Gustavssons vedermödor där får läsaren en gripande skildring.

Gustavsson togs dock ut ur staden. Han ansågs för värdefull, berättar Nilsson, för att gå förlorad. Därefter hade han att tjänstgöra vid en mängd olika frontavsnitt. Vid tiden för Tredje rikets kapitulation, hade han nått majorsgraden. Senare blev han lektor på universitetet i Leningrad. Han dog vid nittio års ålder 1990, varvid hans stoft fördes hem till Halland, och han begravdes i hembygden.

* * *

Den litterära nivån på bidragen i Andra världskriget är något ojämn. Vi har en oefterhärmlig stilist som Antony Beevor med. Han skriver om Hitlers sista dagar, och inte minst intressant där, är de turer som följde gällande diktatorns kropp efter dennes död. Niclas Sennerteg, som skriver om kapplöpningen till Berlin vid krigets slutskede, har också en fantastisk språkhantering.

I något annat bidrag finner jag dock en viss torftighet: att skriva är inte bara att rada upp mängder av namn, platser och strider — vill det sig väl, är det även att blåsa liv i dessa namn, platser och strider; så kan — i detta sammanhang — en högstående litteratur uppstå, också i ett utpräglat facklitterärt sammanhang.

* * *

Jag har någon gång tidigare skrivit om, att jag uppskattar dessa Historiska Medias utgivna böcker, som samlar artiklar från tidskriften Populär Historia. Jag tror att bokformatet konserverar de oftast utmärkta texterna på ett effektivare sätt än vad tidskriften förmår, vars bestånd väl ofta är mer flyktigt och kanske aldrig flyttar in i en bokhylla, i väntan på att på nytt lyftas fram och konsulteras.

Det är därför min förhoppning, att förlaget väljer att fortsätta att ge ut dessa behändiga böcker i olika ämnen. Artiklarnas korta format håller gärna läsaren naglad vid texten från början till slut. Böckernas fysiska format inbjuder till att tas med i innerfickan eller väskan.

Och även om en artikel någon gång behandlar ett ämne som man annars inte självmant kanske hade intresserat sig för, så ger den, genom sin pregnans, ett bidrag till läsarens omvärldsförståelse som jag tror är mycket värdefull. Kanske man rentav får ännu ett ämnesområde att intressera sig därefter.
— — —
Andra världskriget: Dramatiska händelser 1939–1945, Lars Ericson (red.), Historiska Media 2003. ISBN: 91-85057-16-9. 152 sidor.

0 kommentarer: