söndag 4 juli 2021

Bokrecension: Andra världskriget i Sverige | Lars Gyllenhaal

Tyskar på rökpaus, sannolikt någonstans i Sverige. Bild: Järnvägsmuseet (Beskuren)

Andra världskriget i Sverige. Främmande makter på besök
är skriven av Lars Gyllenhaal (f. 1968). Boken utkom första gången 2019. Jag har läst en upplaga från 2020.

* * *

Ett intresse för andra världskriget riskerar att åsamka intressebäraren för associationer till MÖP-ig grabbighet — må så vara! Det ligger emellertid föga av sådan känsla över Andra världskriget i Sverige, där Lars Gyllenhaal undersöker och presenterar ett antal platser i Sverige med anknytning till händelser under kriget: en gång hemliga baser, soldatgravar, kulhål, ställen där flygplan störtat. 

Intresset från författarens sida är helt uppenbart genuint. Jag tror honom, när han beskriver sina känslor inför att på plats se spåren av vad som utspelade sig runtom i riket under de dramatiska åren. För även Sverige bär spår, fastän landet inte var direkt involverat i krigsoperationer. Här transporterades och förvarades nazistiska varor och materiel. Här exploderade minor. Här internerades soldater från båda sidorna i striderna.

Ibland har sådant lämnat fysiska avtryck i landskapet: en krater, en räls — eller ett minnesmärke av något slag. Andra världskriget i Sverige fungerar som en provkarta över sådana avtryck, lämplig för den hågade att använda för att hitta historiska utflyktsmål. Ja, inprickade på en karta mot bokens slut uppförs faktiskt 53 orter från norr till söder där dylik turism.

* * *

Jag är själv mycket intresserad av något aparta historiska resmål. Kyrkogårdar, gamla galgbackar och annat som inte nödvändigtvis nämns i vanliga guideböcker får mig gärna att stanna en stund, vid sidan av de givna slotten, runstenarna och särskildheter av allehanda slag. 

Kalla det morbidturism den som vill, det är intressant hursomhelst, för där har något verkligt hänt. Så är det alltså också med åtskilligt av det som Gyllenhaal berättar om i sina snarast journalistiskt kåserande avsnitt i boken. Där möter vi krevadgropar i Norrland efter sovjetiska bomber och en tysk bunker på svensk sida gränsen i fjällen.

Många av platserna som nämns hade kunnat ge skäl för hela böcker i sin egen rätt. Gyllenhaal utför gärna undersökningar på plats och gräver i historien; det hade inte sällan varit mycket intressant att höra resultaten av än mer omfattande grävningar. Till hjälp får läsaren emellertid då och då lästips, som hjälper den hågade till fördjupningsmaterial.

Förutom svenska platser med minnen av andra världskriget gör boken också några utblickar utöver gränserna, nämligen rörande hur svensktillverkat krigsmaterial använts i omvärlden. Även den norska motståndsrörelsen får ett stort utrymme, bland annat i form av en bilaga med utdrag ur en samtida instruktion för dem som kämpade mot ockupationen.

* * *

Andra världskriget i Sverige presenterar också ett mycket rikt bildmaterial. Många fotografier är tagna av författaren själv, många andra är han själv med på. Och många av de äldre bilderna kommer ur privata samlingar, rimligen aldrig förut presenterade i bokform. 

Därför är det beklagligt när bildkvaliteten saboteras av ett påtagligt dåligt tryck, åtminstone här och var i den pocketversion av boken som jag läst. Bilderna blir där emellanåt mörka och gryniga och de borde fått förmånen att tryckas på högre papperskvalitet. Det hade säkert gjort boken dyrare, men värdet av att de unika bilderna framstått klarare — och dessutom gärna påtagligt större! — hade kompenserat för det. 

Trycket gör dessutom att vissa bildtexter är synnerligen svårlästa. Det gäller också typografin: varför man valt en sådan liten storlek på texten, särskilt bildtexten, är inte lätt att förstå motiveringen till. Gissningsvis har sidorna helt enkelt förminskats från en större hardcover-upplaga. 

* * *

Lars Gyllenhaal har förut skrivit om allierad och tysk närvaro i Sverige under andra världskriget. Genom förordet förstår vi att han därefter fortsatt att nås av information i ämnet, som fick författaren att fortsätta sina undersökningar och att skriva denna bok. Vi bör vara tacksamma över att att så skedde, särskilt vi som intresserar oss för modern historia. Vi blir, genom boken, lite rikare på kunskap om var vi kan hitta märken efter kriget, även i detta land som förunnades att ha fred.
– – –
Lars Gyllenhaal, Andra världskriget i Sverige. Främmande makter på besök. Stockholm: Lind & Co, 2020. 199 sidor.

0 kommentarer: