lördag 18 september 2021

Bokrecension: Okända fakta och udda historier om första världskriget | Niclas Hermansson

Tysk krigsfånge ledsagas av brittisk soldat.
Foto: National Library of Scotland / Flickr. (Beskuren).

Okända fakta och udda historier om första världskriget är skriven av läraren Niclas Hermansson (f.1974). Boken utkom första gången 2019. Jag har läst en upplaga från 2021.

* * *

Hur mycket vi än läser om krig, vågar jag tro att vi som förskonats från att faktiskt uppleva dem omöjligt kan inse vad det innebär att utsättas för dem. Inte minst torde det gälla ett så generationsdefinierande och industriellt krig som första världskriget — som praktiskt taget slukade människoliv i flera år.

Men kanhända är det möjligt att ana något brottstycke av krigets brutalitet genom en bok som Niclas Hermanssons Okända fakta och udda historier om första världskriget, hur svåra siffrorna än är att greppa, som möjligheten att uppskattningsvis i genomsnitt ett tusen granater träffade varje kvadratmeter av slagfältet vid Verdun.

Hermansson skriver om första världskriget utifrån ett anekdotiskt perspektiv, och då anekdoter som inte är mer allmänt kända. Händelserna eller fenomenen som Hermansson berättar om har kategoriserats utifrån följande rubriker: "Människorna", "Uppfinningarna", "Drabbningarna", "Trupperna", "Händelserna", "Offren" och "Förstörelsen". 

Vi lär oss om till exempel J.R.R. Tolkiens erfarenhet av skyttegravarna, om vitmossans medicinska betydelse som inslag i bandage, om kampen mellan ett fåtal skepp av olika nationer på afrikanska Tanganyikasjön, om U.S.S. Cyclops spårlösa försvinnande på Atlanten, om posttraumatiskt stressyndrom (granatchock) – och om mycket mer.

* * *

Den svenska som Niclas Hermansson skriver är tillgänglig och väldisponerad. Möjligen är den anlupen med en viss stilistisk upprepningstendens. En ytterligare korrekturläsning kunde säkert strama åt texten ytterligare. Pedagogiska jämförelser i texten som sätter väldiga siffror i proportion röjer författarens profession som lärare. Men kanhända kan en del av de reflexioner som Hermansson formulerar rörande de historiska händelserna uppfattas som en aning snusförnuftiga. 

Det är förtjänstfullt att Hermansson är noga med att ange när olika källor har olika uppgifter. Det hade varit ytterligare behjälpligt för läsaren om till exempel varje kapitel försetts med källförteckning eller hänvisningar till de viktigaste källorna, även om jag begriper att det populärvetenskapliga anslaget då enligt någon möjligen ansetts tyngas ned. Det ska dock sägas att det finns en litteraturlista mot slutet av boken som kan tjänstgöra som ingång till vidare läsning.

Okända fakta och udda historier om första världskriget är en både intressant och viktig bok, som aktualiserar det komplexa första världskriget för en svensk publik, en publik som annars mest möter historieskrivning om andra världskriget. — Ja, det senare kriget riskerar väl ibland rentav att skymma det förra något för vår blick, trots att båda är av så avgörande betydelse för förra seklets likväl som det nuvarandes vidare historia.
– – –
Niclas Hermansson, Okända fakta och udda historier om första världskriget. Lund: Historiska Media, 2021, 231 sidor.

0 kommentarer: