Ovanliga ord

Språket är rikt och ibland träffar man på ord som man sällan ser brukade längre. Min avsikt är att här samla några av dem. Förklaringar eller bestyrkande av ordens användning söker jag främst via Svenska Akademiens Ordböcker på svenska.se.

* * *

CROQUIS (äv. "kroki"). Skiss gjord i snabba drag, om karta, målning, bildl. om text.
    Belägg: "croqui". Fredrik Böök: Ögonvittnen.

DUSIG. "dåsig, slö, omtöcknad" (SAOB)
    Belägg: "dusiga". Carl Jonas Love Almqvist: Folkliv och fantasi.

EFTERBOREN Representant för en äldre tids, högt stående, kultur.
   Belägg: Fredrik Böök, Ögonvittnen.

FURNISSÖR. Leverantör.
    Belägg: Hugo Hamilton: Hågkomster.

GOUTERA. (äv. "gutera") Uppskatta, falla i smaken.
    Belägg: "gouterad". Hugo Hamilton, Hågkomster.

INTERLOKUTRIS (fem.), INTERLOKUTÖR (mask.). Person man samtalar med.
    Belägg: "interlokutris". Carl Jonas Love Almqvist: Folkliv och fantasi.

IPONDERABILIA. Betydelsefulla, men svårpåvisbara, omständigheter.
    Belägg: Fredrik Böök, Ögonvittnen.

KNODDÄN. Som en knodd; någon som gör sig märkvärdigare än hen är.
    Belägg: "knoddäne". Ragnar Jändel, Vägledare.

OMARMA. Omfamna.
    Belägg: Johan Brelin, Beskrifning öfver en äfventyrlig resa til och ifrån Ost-Indien, Södra America, och en del af Europa, åren 1755, 56, och 57.

SENTERA. "uppskatta, gilla" (SAOL).
    Belägg: "senterad". Carl Jonas Love Almqvist: Folkliv och fantasi.

0 kommentarer: