måndag 8 februari 2010

Bokrecension: Sveriges medeltid

Sveriges medeltid är en lärobok från 1985, skriven av Thomas Lindqvist och Kurt Ågren.

Eftersom Sveriges medeltid är riktad till grundkursen i historia på högskolor och universitet, är språket torrt och akademiskt; som en instruktionsbok över medeltiden. Det gör den emellertid inte mindre intressant.

Medeltiden är ett någorlunda okänt territorium i Sveriges historia. Det finns inte särskilt många urkunder kvar, kanske blev inte heller mycket skrivet, i synnerhet inte under den tidiga medeltiden. Men ur detta dunkel skymtar gestalter fram; vi vet ibland inte mycket om dem: Erik den Helige, Inge den yngre och de andra. Men de finns där. I boken stiftar vi lite bekantskap med några av dem.

Men Sveriges medeltid är inte i första hand en personhistorisk text. Den går tematiskt igenom perioden, ur aspekterna Samhällets organisation, Produktion och sociala grupper, och Den politiska historien. Avdelningarna har underavdelningar som Territoriella indelningar, Lag och ordning, Städerna – handel och hantverk. Bergsbruket, Kyrkan och det andliga frälset, Riksenandet, Senmedeltidens politiska anarki.

Det ligger en stor styrka i denna tematiska genomgång. Vi har läst de personhistoriska berättelserna många gånger. En tematisk genomgång ger ett annat perspektiv. Kronologin upprepas i varje avdelning ur en ny synvinkel. Det ger någon sorts överblick.

Författarna gör ingen som helst hemlighet av sin teori som de nalkas sitt ämne genom: den historiematerialistiska (marxistiska), och begrepp som producenter, merprodukt, klass och liknande förekommer flitigt. Och begreppen fungerar i sammanhanget.

Mest intressant för mig, som har min examen inriktad på Kristendomens historia, är givetvis kyrkohistorien. Också den behandlas i viss utsträckning. Författarna beskriver hur kristendomen införs uppifrån och ner, hur den nya ordningen med det framväxande feodala klassamhället inte var väl förenligt med den individuella och odogmatiska hedendomen som fanns under det tidigare ättesamhället. Som författarna skriver:
»Kristendomen var bättre lämpad att legitimera den sociala ordningen i det statssamhälle som växte fram i Sverige efter vikingatiden.« (sid. 63)
Sveriges medeltid fordrar ett intresse från läsaren för den period som infinner sig mellan vikingatid och Gustav Vasa. Som just instruktionsbok över den svenska medeltiden är den utmärkt.

1 kommentarer:

Sara sa...

Ja, hon gjorde det. Lite nöjd med mig själv:)Hoppas att de förstod engelska så att poängen gick fram bara. Portugisiska har aldrig varit min starka sida...