söndag 11 september 2022

Bokrecension: Dag för dag | Carl-Erik af Geijerstam

Dag för dag. Essäer och minnen är skriven av Carl-Erik af Geijerstam (1914–2007), författare, översättare, litteraturkritiker och lärare. Dag för dag utkom år 2000.

* * *

Carl-Erik af Geijerstam funderar, reflekterar, observerar. Så blir de korta texter som han har samlat i Dag för dag funderingar, reflexioner och observationer, nästan samtliga stillsamma och vilsamma. 

Vilhelm Ekelunds livsfilosofi intresserar af Geijerstam, och en av texterna handlar om Ekelunds sätt att använda begreppet ”början”. 

Jag kommer själv att tänka på Ekelunds låghetsbegrepp när jag läser af Geijerstam. Låghet betyder hos Ekelund inte något dåligt, utan tvärtom något som förmår hålla sig nära marken, något äkta, något som finns närvarande i stunden – snarast en motsats till det uppstyltade, det som bara är sken.

För där har vi ytterligare en egenskap i många av de texter som af Geijerstam här samlat: hans förmåga att uppehålla sig just vid stunden och uppfatta och registrera den, vare sig det nu gäller att se tamburen i lantstället eller ådrorna i handen. af Geijerstam skriver:

”Utom ens sparsamma sinnesupptagenhet finns en värld av oupptäckt, oftast i det helt vanliga, det som man möter varje dag.”

Vilhelm Ekelund hade nog nickat sitt nådiga bifall till den meningen. Och det är sådana ting som af Geijerstam upptäcker och beskriver.

* * *

Året som Dag för dag kommer ut blir Carl-Erik af Geijerstam 86 år gammal. De hågkomster av främst barndom och ungdom som han delar med sig av blir därmed också verklig historieskrivning, som glädjen han fann i att pröva ett par långbyxor som passade, när hans egna kortbyxor började bli alltför små. Eller trivseln runt spelbordet med fadern officeraren, ett spelbord den vuxne mannen fortfarande har kvar. 

Något som också är värdefullt i boken utgörs av den brevväxling mellan af Geijerstams och Werner Aspenström som uppstår mot slutet av den senares liv. De har många gånger varit nära att mötas, de två poeterna, men det har icke skett, så af Geijerstam beslutar sig för att skriva ett brev, och de växlar några få sådana, efter att af Geijerstam läst en dikt av Aspenström om Gunnar Ekelöf. Aspenström skriver sitt sista svar bara någon månad innan han avlider.

Dag för dag utgör rofylld läsning. Den kan väl närmast liknas vid en stilla färd över en stilla men djup sjö. Färden drivs framåt av de lärdomar och den vishet författaren samlat under sitt långa liv, men också av hans förmåga att se.
– – –
Carl-Erik af Geijerstam, Dag för dag. Essäer och minnen. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2000. 181 sidor.

0 kommentarer: