söndag 28 mars 2010

Bokrecension: Konsten att få rätt

Konsten att få rätt: Handbok i talekonst är skriven av latinprofessorn Birger Bergh.

Tack och lov snurrar inte Konsten att få rätt in sig i något tekniskt lingonspråk, utan boken blir verkligen en översikt och handbok till talekonsten. Den ger tips att tänka på inför ett muntligt framförande, som är synnerligen nyttiga. Några exempel:

– Framstå alltid som välvillig.
– Få alltid åhörarna att tro att de begriper nåt.
– Det är viktigare att förefalla trovärdig än att faktiskt vara trovärdig.
– Skriv ner ditt tal, bearbeta det, gör det talspråkligt, och lär dig det om möjligt utantill.
– Verka oförberedd, var förberedd.
– Anpassa röst och kroppsspråk efter vad du säger.
– Använd ett enkelt och omedelbart begripligt språk.
– Presentera fakta som fakta, utan affekt. Skriv inte åhörarna på näsan vad de ska känna.

Mycket av detta är ju självklarheter. Bergh sätter emellertid in exemplen i en kontext som belyser varför dessa punkter är så viktiga. Utgångspunkten är den klassiska retoriken, men Bergh har mycket effektivt skakat av den dess dammiga hölje, så att grunderna i talekonst verkar helt samtida och applicerbara på just vår tillvaro.

Mitt företag har utbildat mig till borgerlig officiant, det vill säga: jag håller i borgerliga begravningsceremonier. Det är något som jag tycker om att göra. Och i detta uppdrag kommer jag att ha nytta av Konsten att få rätt som referensbok. Och jag tror att de flesta som i sitt värv eller på sin fritid har att framföra tal skulle hitta saker att ta vara på i denna lilla volym. Den är skriven lättillgängligt och med en stor, men inte överdriven, portion humor.
– – –
Konsten att få rätt: Handbok i talekonst, Birger Bergh, Historiska Media 2009. ISBN: 978-91-85873-71-5.

0 kommentarer: