tisdag 16 mars 2010

Bokrecension: Stridens skönhet och sorg

Krigets skönhet och sorg är skriven av Peter Englund.

Första världskriget tenderar att hamna i skuggan av Andra världskriget, med dess nazister, Hitler och med dess i större utsträckning fortfarande levande veteraner. Jag ska ärligt erkänna att jag inte kan en bråkdel av det jag vill kunna om Första världskriget, trots att jag läst historia på kära universitetet. Så det får bli mer böcker om Första världskriget, det Stora kriget, framöver.

Peter Englund har skrivit en annorlunda historiebok. Här möter vi inte i första hand de stora dragen, statsledare och generaler. Englund zoomar istället in på enskilda människor, och följer dem mellan åren 1914 och 1918 – nitton personer, av olika nationalitet, kön och ålder; med olika platser i kriget: en pilot, en ämbetsman, frontsoldater, en civilist, sjuksköterskor, en matros... Englund gör nedslag i deras vardag; Gud vet var han fått sina källor ifrån – men dagbokstexter kompletterat med övriga krönikor och allt det vetande vi har om kriget måste stått honom bi, redo att bearbetas, att styckas upp och göras begripligt för läsaren.

Nitton personer är många personer att hålla ordning på. I början av läsningen återkom jag till sidan 9 gång på gång, där det står en förteckning över de människor som boken är uppbyggd runt. Men med tiden lämnar jag det, och läser bara på. Det blir enklare så. Och ändå kan inte boken vara utan alla dessa gestalter. Englund vet vad han gör. Det fungerar utmärkt.

Kriget är ett helvete. Vi, som vet hur det gick, förvånas över det jubel som krigsutbrottet skapade. Och vi, som vet hur det gick, ser hur personerna, en efter en, desillusioneras, skadas, dödas, försvinner – eller överlever. Och de som överlever står sedan där, utan det krig som varit deras verklighet under flera år, och vi som läsare lämnar dem just där: utkomna på andra sidan.

Det ofattbara lidande som kriget skapar blir, om inte nåbart, så ändå skönjbart, genom alla dessa liv som fladdrar förbi läsaren. Och de välvalda bilderna förstärker intrycket. Att sedan världen, bara något decennium senare, faller isär i krig igen blir intellektuellt begripligt genom Första världskrigets konsekvenser för den värld den brandskattat; men emotionellt obegripligt.

Peter Englunds bok är inget annat än ett mästerverk. Jag är sedan tidigare en stor beundrare av hans författarskap, även om jag emellanåt tyckt att han ägnat sig språkbriljerande – men så är det inte här: språket är direkt och stilsäkert i varje detalj. Varenda fotnot har sin plats, och det är en förmån att få sitta vid fötterna hos denne berättare.

– Upplagan av Stridens skönhet och sorg som jag läst, har byggts ut med tre extrakapitel om ytterligare en gestalt, finlands-svenske adelsmannen Paul von Gerich, som stred för ryssarna.
– – –
Stridens skönhet och sorg, Peter Englund, Pocketförlaget 2009. ISBN: 978-91-86067-75-5.

0 kommentarer: