onsdag 2 juni 2010

Bokrecension: On the Beach

On the Beach är skriven av Nevil Shute.

När On the Beach skrevs var Kalla kriget en realitet. Stämningarna från internationell iskyla känns igen i bakgrundsscenariot. Några mindre länders kontroverser har dragit in allt större stater i krig, som fortsätter med att Kina och Ryssland i princip tömmer sina kärnvapenarsenaler på varandra och ett fullriggat kärnvapenkrig slår sönder civilisationen i norra hemisfären. I Australien, Sydamerika, Afrika finns folket kvar, men de vet att radioaktiviteten sprider sig allt längre söderut, och att de själva och mänskligheten med dem kommer att utrotas enligt en fast tidsplan, som följer vindarnas hastigheter över södra hemisfären.

Strandad i Australien befinner sig amerikanske u-båtskapten, Dwight Towers, som inte längre har ett hemland att återvända till. Som sambandsofficer har han blivit tilldelad australiensaren Peter Holmes. Towers sysselsätts med diverse uppdrag till havs; bland dessa får han som order, underställd den australiensiska flottan, att ta sin u-båt norrut, mestadels i undervattensläge, för att undersöka den amerikanska kusten, och vad det är för signaler som skickas ut från en telegrafstation långt upp i norr, där allt mänskligt liv borde vara utdött.

Men väntan i Australien blir lång. Allteftersom den amerikanska flottan decimeras, blir Towers till sist kapten för det enda återstående amerkanska fartyget – u-båten. En ubåt som står alltmer i hamn. Samhället faller inte i anarki runtomkring honom, men ivern försvinner. En spårvagnschaufför kör fortfarande omkring i staden, men bara för att det är det han alltid har gjort. I affärerna får man handla – med eller utan pengar. Den allmänna renhållningen bryter samman.

Tower längtar oavbrutet hem till sin familj i USA. Han vet att de rimligen är döda sedan länge, men lever samtidigt i illusionen att de finns kvar – det är ett hopp som med tiden blir allt mer transcendentalt och metafysiskt: en metafor för ett återseende efter döden, som kommer närmare. Under tiden umgås han med den unga kvinnan Moira Davidson; det är en relation som kunde övergått i romantik, om inte Towers så haft för sina ögon återföreningen med sin familj.

On the Beach är en mycket stillsam dystopi, där människor får veta att de har månader, veckor och till sist dagar kvar att leva – och som fortsätter att leva sina liv nästan som vanligt, men kanske lite mer avslappnat. Religiösa grubblerier är i mångt och mycket frånvarande: de klarar sig ändå, så när som på några smärre inslag av kyrkbesök och bön. Nä, folk dricker frikostigare, slappnar av – och väntar, med piller nära omkring sig, som kan ta deras liv om lidandet blir outhärdligt den sista stunden. Det ligger en vacker värdighet över hela boken: u-båtskaptenens trohet till sin döda familj, Moiras respektfulla om än trånande apparition i u-båtskaptenens liv, vetenskapsmannen som ägnar de sista månaderna åt att köra omkring i en Ferrari han kommit över, sambandsofficerens tålmodiga lugn med sin hustru som länge vägrar att helt förstå att döden är på väg.
– – –
On the Beach, Nevil Shute, Vintage Books 2009. ISBN: 978-0-099-53025-1.

0 kommentarer: