tisdag 7 december 2010

Tips: Lyrikboken (igen)

Jag har skrivit om det här förut. Men jag gör det igen. Jag menar, att ska man bara ha en poesiantologi med svenska dikter, så bör man leta rätt på Lyrikboken. Den senaste versionen jag fått tag i trycktes 1986, men jag har alltså även två tidigare utgåvor. Med varje utgåva har urvalet reviderats och utökats.

Den senaste utgåvan (om det nu inte finns fler – vilket man i och för sig kan stilla bedja om), innehåller 1270 svenskspråkiga dikter, av 219 namngivna poeter och ytterligare ett antal anonyma diktare. Alltså ryms en oerhörd rikedom mellan de två hårda pärmarna på 816 sidor, inklusive ordentliga register. Det är en verklig (mer eller mindre) sekulär bibel att räkna med.

Emellanåt får jag för mig att jag skulle vilja binda in en bok i skinnband. Lyrikboken är definitivt en sådan bok.

Lyrikläsare – leta reda på och skaffa Lyrikboken och gör dig själv på det viset en stor tjänst!
– – –
Lyrikboken, Tage Nilsson m.fl. (red)., Forum 1986. ISBN: 91-37-09071-2.

0 kommentarer: