tisdag 7 december 2010

Läsförståelsen dalar i skolvärlden

Jag bryr mig inte särskilt mycket om skolpolitik. Jag menar att de med vilja att lära, alltid kommer att lära. Likväl är det beklämmande att få veta, hos Aftonbladet, att var fjärde femtonårig pojke har svårigheter med sina läsfärdigheter. För vad fungerar väl i skolvärlden, om inte läsförståelsen är grundmurad? Och framförallt – ur mitt perspektiv – hur igenmurad är då inte portalen till litteraturens parallella verklighet?

Visserligen ligger landets femtonåriga grabbar på genomsnittlig internationell nivå (inte lägre), men ett markant tapp har gjorts sedan 2000, meddelar Aftonbladet. Det är inte bra. En kulturellt högstående samhällsgemenskap behöver en mycket bred bas av elitläsare – personer för vilka läsandet i sig inte är en problematik över huvud taget, en färdighet lika självklar som cyklistens cyklande eller skridskoåkarens skridskoåkande.

Så vad göra? Nå, där skolan misslyckas, må föräldrarna stiga in med sin tid och sitt engagemang. Och där föräldrarna saknar förutsättningar för detta – blir det i realiteten mycket svårt, eftersom hela ansträngningens tyngd då faller på den enskilda eleven. Sån är verkligheten. I väntan på en skola, där så många som det bara är möjligt blir just elitläsare så tidigt som det bara är möjligt.

0 kommentarer: