torsdag 16 december 2010

Livsbejakande – ur Karfeldts »Sub luna«

Lite livsglädje, livsbejakande och stilla acceptans hos Karlfeldt, ur dikten »Sub luna«.
»Gärna jag delar
      tingens förgängliga lott,
lycklig att lida och njuta
      jordlivets fulla mått.«
– Erik Axel Karlfeldt

0 kommentarer: