söndag 3 april 2011

Epigram: Över Anakreon

»Över Anakreon.

'Vinet, Anakreon, dödade dig.' — 'Men trevligt jag hade. Du, som ej dricker, min vän, kommer till Hades, du ock.'«

– Julianus Aegyptius (500-talet e.v.t)*

– – –
*ur Grekisk poesi, Albert Bonniers förlag 1929. Övers. Elof Hellquist.

0 kommentarer: