fredag 1 juli 2011

Bokrecension: Caesar | Adrian Goldsworthy

Ur Shakespeares pjäs "Julius Caesar".

Caesar: En biografi är skriven av Adrian Goldsworthy.

Caesar (ca. 100 f.Kr. – 44 f. Kr.) är onekligen en av världshistoriens mest fascinerande gestalter. Kanske bland annat för att han är så ohyggligt svår att få grepp om och bilda sig en konsekvent uppfattning om. Diktator? Geni? Både och?

Adrian Goldsworthy ger oss i mycket en hjältebeskrivning i sitt monumentalverk Caesar: En biografi. Däri får vi följa Caesar och världen omkring honom från dess att han föds i en visserligen aristokratisk men inte märkvärdigt högstående släkt, till dess att han har närmast oinskränkt makt över det legendariska romerska riket.

Det är fascinerande läsning. Inte bara för att vi får lära oss om när Caesar höll till var och gjorde vad och vann över vem, utan också för den kuriosakunskap som läsaren bibringas, till exempel hur ett romersk bröllop såg ut. För när det gäller Caesar kommer vi genom Goldsworthys skildring honom inte särskilt nära. Personen Caesar undflyr oss, och vi står kvar och tittar på konturerna: han kom, han såg, han segrade.

Men, trots detta, vad får man för intryck av Caesar i biografin? Ja, uppenbarligen hade han en fantastisk talang som fältherre. Visserligen drabbades han av en del motgångar, men i regel krossade han helt enkelt de arméer som ställdes upp emot honom, tillsammans med sina honom ofta ovanligt hängivna legionärer. I och med att Caesars exempellösa militära framgångar väckte ont blod i Rom bland andra aristokrater, som helt enkelt verkar ha blivit obekväma med att en ensam man fick så mycket ära, så tvingades han helt enkelt besegra också dem, dem som hade hans gamle vän, krigshjälten Pompejus, som härförare. Trots att Caesar var osedvanligt förlåtande, och gång på gång lät sina besegrade fiender undkomma med livet i behåll, stillades inte vreden.

När inbördeskriget tar slut och Caesar står som ensam segrare, gör han slut på den korrupta romerska republiken, och samlar allt fler av dess många ämbeten till sig själv, i vilket fall i praktiken. Inte heller det var bekvämt: det satte ju andra aristokrater och deras karriärsklättrande i skymundan. Så Caesar möter döden genom drygt tjugotalet knivhugg från sammansvurna senatorer.

* * *

Jag gillar Caesar. Hans bedrifter för att försvara sin dignitas och auctoritas — närmast att betrakta som antika varianter på hederstänkande — tyder på en extremt viljestark individ. Hans militära omdöme är av geniart, även om han synes ha underskattat vilken motvilja han väckte hos sina politiska motståndare. Augustus, hans adoptivson som omsider blir den förste kejsaren for hårt fram mot motståndarna, och vann också enväldet permanent. Caesar var en krigare, tätt bunden till sin armé. Sin ovanliga mildhet till trots, tvekade han inte att genomföra vastatio, ödeläggelse av ett geografiskt område, när han fann det påkallat. Han kunde vada i blod, men släppa politiska motståndare, i synnerhet vanliga soldater, fria när de besegrats. Caesar var Roms överstepräst, pontifex maximus (en titel som för övrigt innehas av påven i dag), men ger nästan inget uttryck för religiositet, såsom han framställs av Goldsworthy.

En person som ständigt förekommer i biografin, är Cicero. Caesar lämnade visserligen en hel del text efter sig, men Cicero gjorde det i än högre grad. Cicero, denne eftertänksamme, vacklande, intellektuelle man, känd för sin vältalighet, verkar man kunna se mer än konturerna av: hans personlighet verkar komma till uttryck i det efterlämnade källmaterialet, på ett sätt som Caesars stramare texter inte tillåter — åtminstone som jag läser in förhållandet i Goldsworthys text. Cicero vill jag lära mig mer om.

* * *

Caesar: En biografi kan mycket väl anses vara ett utmärkt standardverk i ämnet. Personer med intresse för historia, och i synnerhet antikens historia, finner mycket intressant att hämta i boken.

Språket är populärt och rappt. Men jag har emellanåt svårt att hålla reda på alla figuranter, som dessutom ofta är släkt med varandra. Att de romerska aristokratsläkterna producerade mängder av kända personer och dessutom såg till att gifta ihop släkterna kors och tvärs, är emellertid knappast lätt att göra översiktligt, och Goldsworthy hanterar det bra, genom att tillåta sig att upprepa vad det nu var de olika personerna var bemärkta för eller i vilket släktskapsförhållande de stod till den ena eller andra...
– – –
Caesar: En biografi, Adrian Goldsworthy, Historiska media 2009. ISBN: 978-91-85873-91-3. 640 sidor, inklusive slutnoter, bibliografi, kronologi och register.

0 kommentarer: