torsdag 30 juni 2011

Svenskt näringsliv vill sänka bidragen för humaniorastudenter

Svenskt Näringsliv föreslår att studiestödet ska sänkas för humanioraämnen, skriver bland andra Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Man vill att utbildningarna skall "löna sig" — ur ett ekonomiskt och yrkesmässigt perspektiv. Dessutom föreslår man att högskolor som inte erbjuder utbildningar med tillräckligt stor möjlighet till jobbutsikter, skall få sänkta anslag.

Jag kan förstå, att det är ett samhällsekonomiskt problem, att vi humanister inte i tillräcklig grad får jobb som konstnärer, författare, litteraturrecensenter eller lärare, så att det motiverar kostnaderna. Om man, som sagt, uteslutande anlägger ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Det kan man naturligtvis inte göra.

En kulturs storhet kan inte mätas endast i mynt och sedlar. Få bildade människor, få intellektuella människor, skulle vilja leva i ett sammanhang, där inte frågor om litteratur, konst, historia, religion, filosofi, dessa så ultimat grundläggande ämnesområden, får ta plats. Lever man endast för att tjäna pengar, omsätta dem i kommers, och så göra sin vandring mot pensionen: ja, då står man kanske ut. Men Gud! vilken fattig tillvaro man då hasar sig fram igenom...

Jag vill se blomstrande humaniorautbildningar! Jag vill se mer litteratur och filosofi i skolorna, på alla nivåer! Jag vill ha dessa sammanhangsskänkande, introspektiva bildningssfärer genomsyrandes hela tillvaron! — Själv har jag en tvärvetenskaplig, humanistisk utbildning, och jag arbetar inte i en bransch som med nödvändighet förutsätter mina kunskaper i historia, litteratur, filosofi, och så vidare. Men jag vet att jag, åtminstone för min del, fungerar bättre som människa, tack vare att jag har de referenserna, de medlen till fördjupning, den förankringen i det humanistiska kulturarvet. Och jag bidrar gärna med mina skattepengar, för att hålla igång humaniorautbildningarna i landet.

Svenskt näringsliv kommer knappast att få gehör för sina idéer. Men att de ens kunnat uppkomma är skrämmande nog.

4 kommentarer:

fabucjonas sa...

det är så fantastiskt sjukt. the price of everything, the value of nothing. och det faktum att kulturen återigen bara blir en lekplats för de med rika föräldrar

Hermia Says sa...

Tror hjärtat slog några extraslag när jag läste om förslaget för det är ju helt galet!! Så, bra skrivet av dig, instämmer med varje ord!

Creutz sa...

Jo, det är en vedervärdig syn både på kulturen och på kulturmänniskor som här bligar upp ur träsket.

Emmas Bokhylla sa...

Det ar helt absurt, snacka om att vilja "vinstmaximera" hela livet. Och inte ha forstaelse for att det som ar vinst for en person inte alls ar det for nagon annan.... *suck*