söndag 17 juli 2011

Citat: Språket som förutsättning för tänkandet

"The quality of our thoughts is bordered on all sides by our facility with language."

— J. Michael Straczynski

2 kommentarer:

fabucjonas sa...

Intressant att tänka sig hur människans intelligens växt fram i symbios med språkutveckling. Intelligensen kan helt enkelt inte ha existerat i nuvarande form före språket.

Creutz sa...

Det är verkligen en fascinerande tanke. Och hur själva förmågan att formulera i språk, sätter gränser för tänkandet...