torsdag 1 juli 2010

Marginalanteckning: Saramago

Läser Saramagos Evangelium enligt Jesus Kristus. Herregud, vilken tät prosa karln skrev! Texten omsluter läsaren som en yllefilt. Meningarna är oöverskådligt långa, och man färdas från första bokstaven till punkt. Man får vara glad om det finns en styckebrytning på varannan sida. — Men det funkar. Naturligtvis funkar det. Saramago är en författare par excellence, med ett nobelpris i litteratur som minnesmärke över detta. — Likaledes: hans stil, även bortom textbyggandet, är unik; han för ett samtal med läsaren, som hela tiden bjuds in i berättelsen: Saramago är en berättare.

0 kommentarer: