lördag 23 januari 2010

Vintagecitat

C e r b e r u s, Väktare i Orkus, en trehufvad, ormhårig hund, hvilken Echidna hade aflat med Typhon, denne fafeligaste af de himmelsbestormande Jättarne. Af hans skällande darrade afgrunden, och när han slet sig lös från de kedjer, i hvilka han låg fängslad, kunde icke sjelfva Furierna hedja honom. Han bevakade ingången till Tartarus, och smekte alla, som inträdde; men alla, som ville utkomma derifrån, angrep och uppslukade han.
Conversationslexikon (1821)

0 kommentarer: