fredag 15 januari 2010

Fragment: Nihilistens credo

Vi tro på Fatum,
himmelens och jordens ordning.

Vi tro ock på den fria människan,
Fatums paradox,
vår Herre,
vilken har avlats genom år av förtryck,
fötts av upplysningen,
skadats av vidskepelsen
men alltid återkommer
och regerar över allt omkring sig.

Vi tro ock på det fria ordet,
en disparat elit,
moralens avskaffande
och människans absoluta dödlighet.

Amen.

0 kommentarer: