söndag 31 januari 2010

Bokrecension: Livet på en kylskåpsdörr

Livet på en kylskåpsdörr är skriven av Alice Kuipess.

Livet på en kylskåpsdörr är en mycket sorglig historia, med en mycket intressant berättarteknik. Berättelsen består uteslutande av meddelanden mellan en mor och hennes dotter Claire som fästs på kylskåpsdörren i huset. Det blir fragment av deras liv tillsammans. Det bärande temat är moderns cancer, från upptäckten av en knöl i ena bröstet, till alltmer grav sjukdomsbild. Men där ryms också dotterns kärleksbekymmer, läxläsning, prov. Moderns försiktiga förmaningar, aningar av bråk. Vänners namn fladdrar förbi och pappan finns också med i sin frånvaro; Claires föräldrar är skilda.

Fragmentariskt berättande är något som jag fascineras av. Detta att låta delarna i sig själva utgöra helheter. Men för att uppleva de här fragmenten mer autentiska, hade det varit nödvändigt att deras språkdräkt hade anpassats mer till de fiktiva författarna. Moderns språk känns genuint, men dottern Claires språk känns alltför vuxet för att passa hennes ålder: femton år, i berättelsens början. Och för att förhöja känslan av ofta snabbt nedskrivna notiser kanske ett eller annat stavfel eller märklig meningsbyggnad hade kunnat vara effektivt.

I början av boken upplevde jag berättelsen som tillrättalagd, såtillvida att modern och dottern verkade föra sin kommunikation enbart via lapparna. Men allteftersom berättelsen fortgår, blir det också ett större utrymme för livet mellan det att lapparna skrivs, och man kan utifrån lapparna rekonstruera deras tillvaro och deras liv tillsammans.

Livet på en kylskåpsdörr är en gripande bok, lättläst och intressant.
– – –
Livet på en kylskåpsdörr, Alice Kupess, Forum 2008. ISBN: 978-91-37-13196-2.

0 kommentarer: