torsdag 21 juli 2011

Riktig svenska (1941)

Kom över den sympatiska boken Riktig svenska: En handledning i svenska språkets vård, P. A. Norstedt & Söner 1941, skriven av Erik Wellander.

Man kan ju nu tro att en bok av det här slaget är hopplöst föråldrad. Språket är organiskt och förändras ständigt. Nå, diskussionen om huruvida man bör skriva "I" eller "ni" är månne arkiverad vid det här laget, men andra saker är aktuella fortfarande:
"Sträva därför alltid efter lättfattlighet och tydlighet i det enskilda uttrycket, efter reda, ordning och sammanhang i tankegången!"
(sid. 124)
liksom det anförda citatet av Karlfeldt:
"Endast det enklaste uttrycket är gott nog, i poesi som prosa."
(sid. 125)
Så, som alltid: enkelhet! tydlighet! rakt på sak!

0 kommentarer: