måndag 4 april 2016

Trötthetens aforistik

Iakttagelser ur en smutsig anteckningsbok.
1.
En del rapar ur sig åsikter som om det vore förtjänstfullt att ha så många som möjligt. 
2.
Inom teologernas sofistiska konstruktioner gömmer sig alltid axiomet jag vill tro.
3.
En cigarett som den ljuva stillheten mellan två hjärtslag. 
4.
Att skriva är att försöka skrika fast sin närvaro i evigheten. 
5.
Maxim: tillvarons oupphörliga förruttnelse skall ägas, inte lidas.

0 kommentarer: