söndag 27 februari 2011

Annons 1899: Till Amerika på 9 dagar!

En annons i Almanack 1899 från Killbergs bokhandel, Helsingborg:

* * *
»Till Amerika
9 dagar!
Med Cunard-Linien reser man bäst, säkrast och fortast till
New-York & Boston.
Verldens största passagerarångare, 'Campania' och 'Lucania' hvardera om 12,959 r.-tons, 30 tusen hästkraft. maskiner, hafva gjort snabbaste resorna öfver Atlanten på 5 1/3 dygn. Från Helsingborg afgå passagerare två gånger i veckan antingen direkt till England eller med järnväg via Göteborg eller Esbjerg. Begär tur- o. prislista från Hufvudkontoret, N:o 5, Norra Strandgatan, Helsingborg. Aug. Fredin.«
* * *

Tretton år före Titanic-katastrofen, i en tid då utvandringen fortfarande var stark... Månne någon läste annonsen, beställde turlistan, och bestämde sig för att ta sina tingestar och fortsätta sitt liv nånstans i Amerika. —

* * *
Den i artikeln åsyftade ångaren »Campania«.
Skeppet sjönk vid en kollision 1918.
»Campania« vilar nu i sundet någon kilometer norr om Edinburgh.

2 kommentarer:

fabucjonas sa...

Intressant stycke historia. Och många som sparat så att själva biljetten över (enkel) barskrapade dem. Också intressant att du postar detta på en litterär blogg. Jag gillar tanken på ett utvidgat litteraturbegrepp där brev, anteckningar, flygblad, affischer och klotter kan ses som litterära former.

Creutz sa...

Jo, jag vill gärna se litteratur också det vardagliga — ett kvarglömt kvitto, en tidningstext från 1850, ett referat av en begravningsceremoni. Också de säger något om vad det är att vara människa, intalar jag mig.