onsdag 17 november 2010

Utdrag ur Shirers dagbok, 1938

Jag läser den amerikanske journalisten William L. Shirers Dagbok från Berlin: En radioreporters anteckningar och kommentarer 1934 — 1940. Fantastiskt intressant. En intressant aspekt med dagboksprosa, är att författaren vid nedtecknandet av en post inte vet hur tillvaron kommer att te sig en dag senare, än mindre ett år eller ett decennium senare. Efterklokheten finns ännu inte. Bara det omedelbara. Subjektivt fotografiskt. Vilka detaljer som senare skulle få betydelse är ännu inte klart urskiljbart.

Ett utdrag från den 25 augusti 1938, då Shirer är i Berlin:
»Militärattachéerna är fortfarande tillplattade i kväll. Bland allt annat som riksvärnet visade Horthy (och världen) i sin stora parad i dag fanns en kolossal fältkanon, minst 35 cm:s, som släpades in i fyra delar på lastbilar. Där fanns flera tunga kanoner och nya tunga tanks och infanteriet paradmarscherade så det gnistrade om det. Men den nya Tjocka Bertha var dagens sensation. Ingen hade någonsin sett en så stor kanon, frånsett slagskeppens och järnvägsartilleriets. Och som åskådarna applåderade den! Man skulle inte trott att det gällde ett själlöst stycke kallt stål. När jag besökte legationen efter paraden höll våra militärattachéer på att göra skisser ur minnet av pjäsen. Fotografering var förbjuden, frånsett en eller ett par officiella bilder som inte visade mycket. Ralph (Barnes) är alldeles till sig. Några av de amerikanska korrespondenterna, som är lite svaga för nazisterna, skrattade ut mig på Tavernan i kväll när jag sa att tjeckerna skulle slåss.«
William L. Shirer skrev senare den monumentala Tredje Rikets uppgång och fall.

0 kommentarer: