måndag 1 november 2010

Citat: Franklin om att bli ihågkommen efter döden

Ytterligare en anledning att skriva:
»If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.«
– Benjamin Franklin

0 kommentarer: