torsdag 11 november 2010

Bokrecension: Europeana

Europeana: Kortfattad historia om nittonhundratalet är skriven av Patrik Ouředník.

Det här är en svårdefinierad liten bok. Visst är det en vindlande historik över nittonhundratalet. Men det liknar ingen annan berättelse av samma slag. De drygt 130 sidorna med text är mer som ett långt, undervisande prosapoem, än en sifferrabblande fackbok. Kasten är mycket tvära. De stora dragen, mängden stupade och liknande ställs bredvid detaljer i tidsflödet – nog så viktiga i och för sig – som den schweiziska uppfinningen toalettpapper på rulle år 1901.

Mest uppehåller sig Ouředník vid de två stora krigen och de totalitära ideologierna nazism och kommunism. Och meningarna är emellanåt mycket, mycket långa. Och åskådliggörandet blir ibland nästan smärtsamt tydligt: lägg alla stupade soldater under första världskriget huvud mot fot, och du får en kedja som är 15 508 kilometer lång. Bara tyskarna utgör 3010 kilometer av den sträckan. Fransmännen 2681 kilometer. Engelsmännen 1547 kilometer.

Det vore fel att säga, att Ouředníks bok är alldeles lättläst. Dess ostrukturerade upplägg gör att jag läst den i små stycken. Det saknas källförteckningar och fotnoter och litteraturlista. Mest av allt liknar Europeana en sorts krönika över nittonhundratalets historia, och dess största styrkor ligger dels i de tvära kasten mellan de stora perspektiven och det oerhört inzoomade perspektivet, samt i den effektfulla humor som uppstår, när författaren avkläder människan hennes värdighet, genom att visa hennes fullkomligt huvudlösa beteende under förra seklets mer barbariska stunder. Men det är en humor som fastnar i halsen: folk gjorde faktiskt allt det där. Och 15 508 kilometer döda människor på rad är allt annat än roligt.
– – –
Europeana: Kortfattad historia om nittonhundratalet, Patrik Ouředník, Natur och Kultur 2005. ISBN: 91-27-11033-8.

0 kommentarer: