måndag 29 november 2010

Effektiv vårpoesi i vintertid

Ett exempel på lakonisk men oerhört effektiv poesi.
Ett grönt blad på marken

Grönt! Gott,
friskt, skönt vått!
Rik luft, mark!
Ljuvt stark,
rik saft,
stor kraft!
Friskt skönt
grönt!
– Gustaf Fröding
(ur Efterskörd)

0 kommentarer: