söndag 3 oktober 2010

Fragment: Den poetiska erfarenheten

Det låter måhända som en fantastiskt pretentiös formulering, men jag tror ändå att fragmentet nedan innehåller en poäng.
»Litteraturen som världsbetraktande fenomen är den poetiska erfarenheten av den fysiska materien.«

0 kommentarer: