torsdag 10 februari 2011

En omöjlig definition

En definition som vore omöjlig att formulera på samma sätt i dag – utan vissa tillägg – återfinns i Erik Lindorms (red.) Uppslagsbok för alla från 1942:
»Nationalsociali'sm, riktning som åsyftar samhällets ingripande till de fattiga klassernas förmån och utsträckning av statens kontroll över statsekonomien, men med stark betoning av nationell solidaritet mellan samhällsklasserna och därmed i skarp motsats mot internationell klassbetonad socialism.«
Men samtidigt säger detta textfragment något om aningslösheten inför nazismen vid den tid då det skrevs: där står inget om rasläran som kom att få sådana konsekvenser, att den är det främsta som nationalsocialismen i dag associeras med.

Även det som inte sägs kan emellanåt tala högt nog om en tids föreställningar... —

2 kommentarer:

fabucjonas sa...

Ja, verkligen. Även om t.ex. gaskamrarna redan var i full gång hävdas ofta att man i början inte visste så mycket om det. Om boken kom -42 är säkert artiklarna i många fall skrivna ett par år tidigare. Men alldeles oavsett om artikelförfattaren känt till gaskamrarna måste ju rasläran varit bekant. Artikeln känns nästan som nationalsocialistisk propaganda..

Creutz sa...

Sant. Förstaupplagan kom 1939, men även om vi antar att artikeln stått kvar oförändrad sedan dess, och kanske rentav författades ett eller två år tidigare, instiftades likväl Nürnberglagarna 1935, och det borde i vilket fall varit allmänt bekant.

Men artikeln tiger.