onsdag 31 augusti 2011

Dikt: ur "Rubaiyat" | Omar Khayyam

"Afguda-tempel och Ka'ba äro träldomens hus;
Kyrk-klockornas spel är träldomens melodi.
Högaltare, och kyrka, och radband, och crucifix –
Alla äro de, förvisso, träldomens tecken."

Omar Khayyam, ur "Rubaiyat"
övers. Eric Hermelin
* * *

Onekligen är gestalter som Omar Khayyam i den persiska, sufiska dikttraditionen fascinerande. Att i en muslimsk kontext skriva, såsom han skriver, bryter nog av från vad vi förväntar oss. Visserligen är det mest den kristna traditionen som här fars ut emot, men se också, att Kaba, muslimernas heliga sten, inte skonas.

Khayyam föddes år 1048 och dog 1122, och sysslade, förutom med poesi, även med matematik, filosofi och astronomi. Khayyams personliga uppfattningar av religion är svårfångade. I dikterna ger han uttryck för allt annat än renlärighet; men hur mycket av detta som är uttryck för diktarens frihet och vad som varit hans egentliga, personliga syn kanske man inte ska dra alltför snabba slutsatser om.

Emellertid, det hindrar oss inte från att njuta av Khayyams livsberusade verser i samligne "Rubaiyat" än i dag.
"Dricka Vin och vara glad: se der min lefnads-regel!
Ge på båten otro och tro: se der min tro!
Jag sade till tidens brud: 'Hvad är din morgon-gåfva?'
Hon sade: 'Ditt glada hjerta är min morgon-gåfva.'"
* * *

Källor: Wikipedia (Eng.), Wikipedia (Sv.)
Översättningarna är Eric Hermelins, ur Persisk balsam: I urval och med inledningar av Carl-Göran Ekerwald, Karneval förlag, 2007. ISBN: 978-91-85703-12-8.

0 kommentarer: