torsdag 4 augusti 2011

Bokrecension: Uppslagsbok för cyniker | B. Hökby & G. Åberg

Uppslagsbok för cyniker: Elaka visdomsord samlade av Bertil Hökby och Gösta Åberg är en samling citat med elaka knorrar.

Jag samlar på citat. Och slänger antagligen ur mig dem på det där irriterande viset som somliga har för vana. Men jag försöker åtminstone att undvika plattityder och klichéer så långt det är möjligt. Allra bäst tycker jag om genomarbetade aforismer, såna som Lichtenberg, Nietzsche, Wilde, Ekelund och Cioran är mästerliga på att formulera, där de i en eller några få meningar sammanfattar vad andra kanhända breder ut sig i en hel bok för att få sagt.

Jag samlar på citat. Men boken som plats för en citatsamling är väl måhända något förlegad. Ungefär som väl få numera slår i Nationalencyklopedin för att snabbt bilda sig en uppfattning om nåt man inte kände till tidigare. Eftersöker jag aktivt en bra formulering om någonting, är det enklast att googla, och så kommer jag till tjogtals enorma citatsamlingar med bara några klick.

Men med detta sagt, så är Uppslagsbok för cyniker en god samling citat. Naturligtvis kan det lät bli tröttande att läsa igenom sida efter sida med pregnanta formuleringar, men jag upplever det ändå som lätt i den här volymen. För urvalet av citat är gott, och många citat stöter jag på för första gången. Och eftersom samlingen uttryckligen är till för cyniker, är de absolut flesta citaten rätt fräna.

* * *

Låt mig lämna tio exempel på citat från boken:
"Jag dricker för att göra andra människor intressanta"
— George Jean Nathan

"Jag tror att jag har funnit den felande länken mellan djuret och människan. Det är vi."
— Konrad Lorenz

"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande."
— René de Chateaubriand

"Man behöver antingen tro på en gud eller på sig själv. Jag tror på mig själv."
— Elmer Diktonius

"Det är trist att alla som egentligen begriper hur landet ska skötas jobbar som taxiförare och frisörer."
— George Burns

"Många som skyndat före sin tid tvingas invänta den på obekväma tillflyktsorter."
— Stanisław J. Lec

"En skvallerbytta är en som pratar med dig om andra, en tråkmåns är en som pratar med dig om sig själv, och en briljant konversatör är en som pratar med dig om dig."
— Lisa Kirk

"Tråkighet är allvar utan innehåll."
— Ola Hansson

"En femtedel av befolkningen är jämt emot allting."
— Robert Kennedy

"Människor som är brutalt ärliga får ut mer av brutaliteten än av ärligheten."
— Richard J. Needham

* * *

Så, Uppslagsbok för cyniker är intressant kuriosaläsning, liksom alla citatsamlingar som försöker samla annat än plattityder. Och mellan dess pärmar har jag funnit en del som jag kan ta vara på i mina egna citatlistor.
— — —
Uppslagsbok för cyniker: Elaka visdomsord samlade av Bertil Hökby och Gösta Åberg, Bertil Hökby & Gösta Åberg (red.), Prisma 1989. ISBN: 91-518-2302-0. 157 sidor.

0 kommentarer: