onsdag 10 augusti 2011

Citat: Några ord ur den äldre Eddan

Bläddrar med intresse i den äldre Eddan. Förvånas samtidigt över hur mycket i den som jag är obekant med. Man kan tycka, att en litteraturintresserad nordbo, borde kommit i kontakt med texter som dessa även i andra sammanhang än i själva källtexten, men vi verkar inte förvalta det arv som den fornnordiska diktningen är. Tyvärr.

Några texter ur Hávamál, i Erik Brates (d. 1924) översättning:
"Otryggt är allt,
som man äga skall,
buret i andras bröst."
(ur v. 8)

"Ovis man
alla nätter vakar,
grubblar och grämer sig för allt;
matt är han,
när morgonen kommer;
vedermödan är, som den var."
(ur v. 23)

"Bättre är leva
än att liv sakna;
vid liv, får sig karl alltid ko.
Eld såg jag brinna
i bål åt den rike,
och död låg han utanför dörren."
(ur v. 70)

"Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men eftermälet
aldrig dör
för envar, som ett gott har vunnit."
(v. 76)

"För älskog lasta
aldrig man skall
sin nästa någonsin..."
(ur v. 93)

"Ord skifta
aldrig du skall
med dåraktig dumbom."
(ur v. 122)

"...den är ej vän, som blott
välkommet säger."
(ur v. 124)

"Ingen är så bra,
att ej brist han äger,
eller så dålig, att till intet han duger."
(ur v. 133)
Det är nog så goda ordspråk, som någonsin de i Ordspråksboken.

0 kommentarer: