onsdag 22 juni 2011

Citat: Caesar om att undvika sällsynta ord

"Undvik som ett klipprev i havet de ovanliga och sällsynta orden."

— Gaius Julius Caesar*
Rådet ges en gång av Caesar till Cicero, och avser hur man bör uttrycka sig i tal. Retoriken var ju som bekant något oerhört viktigt för de ledande klasserna i romerska riket. Kanhända vågar vi låta rådet gälla även text i skriftlig form.

* * *

* Citerad i Adrian Goldsworthy: Caesar: En biografi (2009), sid. 214.

0 kommentarer: