onsdag 8 juni 2011

Text: Nihilism i Lagerkvists "Dvärgen"

"Hur skulle livet se ut om det inte vore meningslöst. Meningslösheten är ju själva grundvalen som det vilar på. Vilken annan grund skulle det kunna lagts på, som skulle hållit, som aldrig skulle sviktat. En stor idé kan undermineras av en annan stor idé, och efterhand sprängas, raseras av den. Men meningslösheten är oåtkomlig, oförstörbar, orubblig. Det är en verklig grundval, och därför är det den som valts. Att det ska behövas så mycket grubbel för att begripa det."
— Dvärgen, ur Pär Lagerkvists roman med samma namn

2 kommentarer:

fabucjonas sa...

letar efter like-knappen...

Creutz sa...

Lagerkvist lyckas genom sin otäcke dvärg summera min egen livsåskådning vad gäller objektiv värdefilosofi på ett förträffligt sätt. För övrigt tror jag endast på affektionsvärde, för att travestera Teratologen.