måndag 14 mars 2011

Fragment: Den ljusnande framtid

Stäng de religiösa friskolorna. Varenda en. Starta nya friskolor i de ekande domkyrkorna: där skall eleverna indoktrineras med världslitteraturen, och tvingas läsa stor litteratur dagarna i ända. Såsom fordom BIBLIA förkunnats där från predikstolen, så skall diktarnas döda röster åter få liv från samma plats. – Voltaire, Delblanc, Hemingway, Martialis, Comte de Lautréamont, de Sade, Vidal, Strindberg, Söderberg, Ginsberg, Lagerkvist, Catullus, Ekelöf, Nietzsche, Whitman, Remarque, Atwood, Camus, Cioran, Kafka (naturligtvis Kafka!), Boye, Sartre, Kerouac, Moberg, Saramago, Dickens, Fröding, Teratologen, Gogol... Låt oss finna sextiosex böcker som är obligatorisk kurslitteratur! [...] Och Fear the Man of One Book!

Och på studenten, härliga dag! — då släpper vi ut en generation poeter, litteratörer, författare, språkliga esteter, vidsynta filosofer, som genast må uppfylla jorden med sina outtömliga perspektiv! — Samtidigt ska jag sitta på min sten i skogen högt uppe på berget, jag ska äta en grillad korv och jag ska vara idel leende... — Den ljusnande framtid är vår! Ja, tamejfan, den ljusnande framtid är vår...