måndag 15 december 2008

Något om King

Jag har börjat läsa Lisey's Story av Stephen King. Stephen King är en favoritförfattare. Hans språk är down to earth, mycket naturligt, och ligger talspråket nära, och författaren lyckas på så vis prestera mycket levande texter. Texterna andas av det de beskriver. Författaren är alltid nära i texten, men står inte i vägen för berättelsen; det är aldrig pretentiöst, utan direkt och helt enkelt ett utsökt berättande.

King gör det som litteraturen är ett utmärkt medium för: tar oss med till en verklighet bredvid verkligheten. Han lyfter undan den naturliga verkligheten, och låter oss ana en annan, förvisso fiktiv, men ändå genom litteraturen skönjbar realitet. Där finns det plats för prekognition, gengångare och andra märkligheter. På så sätt: genom skapandet av det som är bredvid blir Kings prestationer i textväg ofta förebildliga.

0 kommentarer: