söndag 7 december 2008

Bokrecension: Schotts originalblandning

Schotts originalblandning är skriven av Ben Schott.

Schotts originalblandning rymmer mängder av spretande fakta. Några exempel: ämnen som kvarstår av människokroppen efter kremation, angivet i procent; förteckning över tilläggen till den amerikanska konstitutionen; ord på jiddisch; och några strofer ur Hamlet – på rövarspråket.

Så vad ska man med det här till? Funktionen för en bok av det här slaget hade varit betydligt större före Internets genombrott. Nästan all fakta man finner i boken, finner man enkelt genom någon sökning på nätet. Men boken är något annat än bara återgivande av kuriosafakta. Den är ett litet konstverk. Utomordentligt väl formgiven, lätt gammaldags, så är det ändå en kul sak att ha liggande för ströläsning i reklampausen på teve, eller andra små stunder när det kan kännas lämpligt.

Jag har hittat nån tveksamhet i listorna. Men författaren skriver själv att många fakta är omdiskuterade. Det finns till exempel en lista med smiley-symboler (jo, det är datortillvänt). :-) får betyda "Hej" när det i min värld antyder en lustighet eller ett betonande av just ett leende. ;-) förklaras med "Blinkar", när jag gärna hade velat se det förklaras som en symbol för ironi. Men symboler som @@@@:-) för "Mamma Simpson", ja – det är kul...

Det står angivet att Bibeln översatts till svenska tre gånger. Och det stämmer väl i viss mån. Tre statliga översättningar har gjorts (1541, 1917 och 1999). Men så finns Åkessons bibelöversättning från början av 1900-talet, och Svenska Folkbibelns konfessionella översättning och partiella revidering av 1917-års översättning av Gamla Testamentet från nittiotalet.

Schotts originalblandning är en småkul kuriosabok, som med fördel kan ligga på väl synlig plats, för andra att bläddra och skumma i.

1 kommentarer:

marlan sa...

kanske kan passa som en sån där bok att ha på dass, om man nu är lagd åt det hållet att man vill ha nåt att glo i men'ns man sitter där ochh ugglar.