söndag 4 januari 2015

Bokrecension: Mordbyn | Andrea Maria Schenkel

Mordbyn (ty. Tannöd) är en deckare av Andrea Maria Schenkel (f. 1962). Boken utgavs i Tyskland första gången 2006, och på Ersatz förlag i Christine Bredenkamps översättning 2008.

* * *

Det är inte varje dag som jag läser deckare, men jag fastnade för beskrivningen av Schenkels Morbyn. Jag blev inte besviken.

Berättartekniken är innovativ och för tankarna till Truman Capotes Med kallt blod, även om Mordbyn inte har samma direkt dokumentära grund, fastän boken likväl direkt baseras på verkliga händelser som timade i Böhmen 1922. Månne kan man säga att Capote rekonstruerar ett brott, medan Schenkel starkt inspireras av ett brott.

Men Mordbyn skapar emellertid en skarp illusion av att vara mer dokumentär än vad den är, inte minst genom att en stor del av handlingen i Mordbyn möter läsaren i form av fiktiva intervjuer med personer som på något vis haft kännedom om vad som hänt eller känt de inblandade.

I en avlägsen gård i Bayern har nämligen något hemskt inträffat under våren 1955. Efter att man en tid inte sett till någon ur familjen Denner som bor där, skickas folk dit, som snart får klart för sig att ett rått massmord inträffat, som krävt inte bara de vuxnas och barnens liv, utan även en nyss ditkommen pigas.

Steg för steg får läsaren upp ögonen för att gården alls inte kan ha varit en särskilt trevlig plats att bo på. Familjen Danner tvärbelyses ur olika vinklar utifrån de intervjuades egna perspektiv och kunskaper. Det antyds, det skvallras och det berättas.

Och insprängt mellan dessa semidokumentära avsnitt återfinner vi dels en lång, uppbruten litania, och dels prosastycken som där en allvetande berättare skildrar vad som faktiskt skett där på gården . Själva upplösningen är okänd för byborna själva, men som läsare får vi veta mer än vad byborna gör, och hela historien klingar ut i samma tragiska tonart som den en gång intonerats i.

* * *

Mordbyn är en god deckare. Den förmedlar en dyster stämning på en dyster gård i ett Tyskland som nyss börjat komma på benen efter kriget. Särskilt intressant blir den genom det fragmentariska berättandet, som stegrar läsarens insikter i omständigheterna kring livet och döden på gården steg för steg: självmord, tyranni, incest. Och mord.
– – –
Mordbyn, Andrea Maria Schenkel. Övers. Christine Bredenkamp. Ersatz 2008. Eboks ISBN: 978-91-87219-22-1.

0 kommentarer: