onsdag 1 januari 2014

Bokslut 2013

Antal inlägg: 113 (2012: 213)

Genomsnittligt antal inlägg per månad: 9,42 (17,75)

Antal recenserade böcker: 90 (79)

Årets två särskilt rekommenderade böcker: Den siste athenaren av Viktor Rydberg och Folkungaträdet av Verner von Heidenstam.

Antal besök: 21 968 (2012: 20 069)

Planer för 2014:

Året 2013 koncentrerade jag mig i synnerhet på att recensera böcker, som ju också är huvudsyftet med denna blogg.

Under året skaffade jag mig en e-boksläsare. Den har underlättat läsandet betydligt, på så vis att jag numera alltid kan ha den aktuella boken med mig, oavsett hur omfattande dess textmassa är, samt att mängden litteratur som är tillgänglig gratis är överväldigande. Smidigheten har befrämjat läsandet.

I oktober påbörjade jag en ny vana, nämligen att veckatligen lägga upp en kortare betraktelse. I dessa betraktelser har jag för avsikt att anlägga en något mer krönikeartad och kanske mer personlig ton, i ämnen som intresserar mig.

Under 2014 avser jag fortsätta med dessa veckobetraktelser, samt att på sedvanligt vis fortsätta recensera de böcker jag läser.

0 kommentarer: