lördag 10 november 2012

Dissonant syntes: De ogudaktigas lott

Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd
   Söker någon genom bedrägliga medel 
och icke träder in på syndares väg,
   hotelser eller löften om timliga fördelar 
ej heller sitter där bespottare sitta,
   förmå annan till affall från den evangelisk-lutherska läran
utan har sin lust i Jahves lag
   vare förfallen till böter
och tänker på hans lag både dag och natt.
   eller fängelse

* * *

Härovan: den världsliga makten och de andliga påbuden förenade till en dissonant syntes.

Texten stammar ur Psaltaren 1 och kungligt förordnande av den 16:e november 1869.

0 kommentarer: