söndag 7 oktober 2012

Bokrecension: Mortality | Christopher Hitchens

Mortality är skriven av Christopher Hitchens (1949–2011).

* * *

Den 15 december 2011 dog Christopher Hitchens, efter att ha varit sjuk i cancer i drygt ett och ett halvt år. Bland sina hans litterära ansträngningar var att sammanställa boken Mortality, där han beskriver upplevelsen av sin sjukdom och sitt döende. Den blev aldrig färdig. Det sista kapitlet består av fragment och tankar som inte bundits ihop.

* * *

Mortality är en modig och rak bok. Hitchens kan i sina betraktelser blanda sådana ytterst fysiska upplevelser, som att cellgiftsbehandlingen gjort att hans näshår inte längre finns kvar, och att näsan därför har en tendens att rinna, eller de olika medicinska åtgärdernas ohyggligt smärtsamma bieffekter.

Därtill berättar han om den psykiska påfrestningen av att riskera att mista sin röst, och längre fram, risken att mista sin förmåga att skriva.

Hitchens är realist. Han hoppas på spjutspetsforskning inom cancerfältet, men slås samtidigt av hur han möjligen aldrig igen får se sitt hemland England, antagligen inte får vara med på sitt syskonbarns planerade bröllop, kanske inte överlever sitt eget körkorts giltighetstid.

Och vi följer honom allt djupare in i sjukdomen, in i staden Tumorville.

* * *

Hitchens gjorde sig känd som en orädd och stringent, ja, genialisk debattör, en skribent med osviklig språkkänsla. Och under de senare åren kom han att ägna sig mycket åt att bekämpa religiositet. Han lägger nu märke till att han får såväl brev om att kristna människor och andra religiösa människor ber för honom, som att han får brev om att han skall brinna i helvetet efter lidandet.

Men Mortality är inte i första hand ett sista ord i frågan om religionen, även om frågan om religionen får mycket utrymme i boken. Hitchens beklagar att han nog inte får läsa sådana "åldriga skurkars dödsannonser", som Henry Kissingers och Joseph Ratzingers. Han ägnar en del plats åt bönens verkningslöshet. Och han slår fast, att om han i någon sista ångestfull stund skulle ropa på en präst, så är det i själva verket inte längre han själv som ropar.

Och han lovar också att han skall "fortsätta skriva polemik mot religiösa vanföreställningar" in i döden.

Men mest förblir Mortality en bok om denne mans resa bort mot dödens rand, mot mörkret. Det är en resa utan skygglappar och utan föreställningar om ett liv hos en gud som han föraktar. Det är en resa beskriven av en av våra vassaste pennor. Och den berör. Hitchens berör. Med sin rakryggade realism. Med sin insiktsfullhet. Med sitt mod.

Hitchens skriver:
"På den dumma frågan 'Varför jag?' kan kosmos näppeligen förmås att svara: Varför inte?"
— — —
Mortality, Christopher Hitchens, Twelve 2012. ISBN: 978-1-4555-2347-4. 104 sidor.

0 kommentarer: