onsdag 27 juni 2012

Tidningsklipp: F. kassören Falk återfunnen | Gotlands Tidning 1867

Tidningsklipp ur Gotlands Tidning, torsdagen den 27 juni 1867. Styckebrytningar införda.

* * *
F. Kassören J. O. Falk, hwilken alltsedan den 2 dennes saknats i sin bostad, men qwarlemnat ett bref, af innehåll, att han kommit på balans och derför beslutit taga lifwet af sig genom dränkning i Å.stasjön, har man draggat efter, utan att finna den döda kroppen. Häraf tog man sig anledning förmoda, att F. genom det efterlemnade brefwet endast sökt att underlätta sin rymning för att undgå det straff för förskingring, som förestod honom.
Att f. kassören Falk likwäl icke rymt, utan fullbordat det uppsåt, som nämnda bref antydde, har nu bekräftat sig, i det hans döda kropp d. 18 på morgonen uppflutit i Å.stasjön.
* * *

2 kommentarer:

Klas sa...

Finns alla dessa tidningsartiklar i Borås Stadsbibliotekets arkiv?

Creutz sa...

Det vet jag inte. Stadsbiblioteket mikrofilmer har jag enbart använt för att titta i gamla upplagor av Borås Tidning.

De flesta klippen som jag lagt ut på sistone (ett om dagen, för tillfället), har jag hittat i Kungliga Bibliotekets e-tjänst "Bläddra", där ett antal tidningar finns tillgängligt digitalt.

Länk:

http://magasin.kb.se/searchinterface/browse_title.jsp