fredag 8 oktober 2010

Tips: Text om Borges

Hittade en trevlig betraktelse om J. L. Borges – en författare som jag läst alldeles för lite av, men uppskattar mycket. Texten skrevs 2007, av Mats Gellerfelt, och finns på Svenska Dagbladets site. Den synes ha skrivits i samband med att Borges Fiktioner gavs ut på svenska.

Betraktelsen börjar hagiografiskt på detta vis:
»Det finns författarskap som har en närmast ofattbar tyngd, även om de till omfånget kan väga bokstavligen lätt. Ett sådant författarskap är Jorge Luis Borges (1899–1986), vars betydelse för världslitteraturen är närmast ofattbart.«

0 kommentarer: