fredag 15 oktober 2010

Citat: Küchen om att fatta sig kort

Jag finner stöd hos Maria Küchen för en av mina litterära huvudteser – att kort är gott:
»Alla som i någon mån skriver professionellt vet att det är svårare, men leder till skarpare texter, att tvingas fatta sig kort.«
Att skriva börjar här: Version 2.0, sid. 29

För tillfället läser jag Kurt Vonneguts Slaughterhouse Five. Jag har bara läst några sidor ännu, men den nästan telegrafiska prosan är mycket effektiv. Knappheten i ordmängd tvingar författaren att låta varje ord bära så exakt och så stor betydelse som möjligt: texten blir så härligt fri från slagg, den blir förädlad.

0 kommentarer: