måndag 23 april 2012

Text: Tidning för Wenersborgs Stad och Län | 3 juli 1863

Häromdagen skrev jag om en ögonvittnesskildring av Karl Johan Karlsson Heds avrättning sommaren 1863, i samband med att jag besökte avrättningsplatsen. När jag bläddrar i gamla tidningar ur Kungliga bibliotekets digitala samlingar, hittar jag en artikel om halshuggningen i fråga. Således blir detta inlägg en pendang till "Text: Ögonvittnesskildring av halshuggning på Fristad galgbacke 1863".

Tidning för Wenersborgs Stad och Län skriver på sidan tre i sin upplaga för den 3 juli 1863 följande — med införande av styckebrytning för läsbarheten:
"= Afrättning. Sistliden fredag uppfördes på den omkring 1 1/2 mil från Borås belägna Wedens härads afrättsplats det hemska skådespelet af en halshuggning, då nemligen före fästningsfången Hed der undergick sitt straff för det under förliden oktober månad föröfwade mordet på skolläraren Hedlund.

Hed, som warit wäl beredd och nöjd med sin dom, tycktes med mycket lugn gå sitt öde till mötes. Han hade en kort stund före afrättningen begått den hel. nattwarden, och derwid med innerlighet bedt Gud och menniskor om förlåtelse för hwad han mot dem förbrutit.

Den nyutnämnde skarprättaren Bergendahl skulle nu för första gången förrätta sitt dystra wärf, och säkerligen war det ej så få bland de talrika åskådarne, som med en wiß ängslan emotsåg utgången af exekutionen'; men — ett hugg war nog. Hed, som nu war omkring 30 år, lärer ej hafwa wistats mer än 17 år af sitt lif på fri fot. (B. T.)"

0 kommentarer: