fredag 23 december 2011

Fynd: Vadstenadiariet

Ibland gör man riktiga fynd. Oscar Wilde-volymen jag skrev om häromdagen var ett sådant. Ett annat är Vadstenadiariet som jag hittade hos Auctores Bok&Förlag via Bokbörsen.

Det ursprungliga Vadstenadiariet utgör en slags kalender och dagbok som i varierande grad täcker åren mellan 1323–1545. Bland anteckningarna finner man både världshändelser sedda ur Vadstena klosters perspektiv, och lokala händelser. Som källtext är därför diariet oskattbart. Vadstena kloster invigdes 1384, varför vi får anta att de knappa anteckningarna i diariet för ett sextiotal år tidigare hamnat på pränt i kompletterande syfte.

Utgåvan jag fick tag på är solemnt utförd, och utgiven 1996 av Claes Gejrot på "Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia", av vilken den är del 19. I boken finner man en informativ inledning, ett fylligt register, och framförallt själva diariet på latin med svensk parallellöversättning, vartill finns en gedigen notapparat med förklarande texter.

Framför läsarens ögon passerar så en mängd namn: sådana som tillhör dem av vilka vi i dag endast har kvar just namnet, likväl som namn som tillhör kända gestalter ur vår medeltid. Det berättas om pest och bränder, begravningar och annat.

Några exempel:

13 JANUARI 1416
"...på trettondagens oktav begravdes här välboren man Anders Ingvarsson, fogde på Stockholms slott. Ett år tidigare hade han valt sin grav här. För att få räknas bland klostrets välgörare, skickade han hit — medan han ännu levde och var vid god hälsa — 100 mark penningar i svenska mynt av hans landbors avrad; vi får tro att han skaffat sig dem på hederligt sätt."

Av fotnoten får vi så veta, att Ingvarsson var en dansk väpnare, som satt som hövitsman på Stockholms slott från år 1402. Enligt de egna reglerna fick endast gåvor som "införskaffats på ett riktigt och gott sätt" mottagas av klostret, varefter gåvogivaren kunde räknas till välgörarna.

Från 1411 får vi en notering om en viss Lucia:

25 OKTOBER 1411
"Vidare, samma dag begravdes en kvinna som hette Lucia. Hon var en god kvinna. I mer än 35 år hade hon varit i klostrets tjänst och haft hand om mjölkmaten."

En viss — något mer känd — gestalt dyker upp för första gången i diariet 1521:

21 AUGUSTI 1521
"...dagen efter sankt Bernhards fest kom den dådkraftige mannen Gustav Eriksson med stort följe till Vadstena stad för att hålla herredag, vilken varade i nästan en vecka. Och han belägrade tre slott i riket, Västerås, Stegeborg och Stegeholm, som han inom kort erhöll. Därefter belägrade han Stockholms slott och stad."

Fotnoten berättar bland annat, att Gustav Eriksson Vasa under mötet i Vadstena valdes till riksföreståndare.

Mot slutet av diariet märker vi av hur Gustavs reformationsarbete sätter sina tydliga spår i verksamheten i klostret. Den sista anteckningen, odaterad från 1545, lyder:

"Därefter, 1545, rev stadsborna hela klostermuren för oss på sydsidan, som synes."

Klostret kom dock att finnas kvar i någon mån fram till år 1595, då det stängdes, och förblev stängt fram till år 1935.

* * *

Läs mer:
Vadstenadiariet: Latinsk text med översättning och kommentar, utgiven av Claes Gejrot, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 19. 1996. ISBN: 91-85104-22-1. 548 sidor.