onsdag 14 december 2011

Bokrecension: Svensk historia | Alf Henrikson

Drakskepp ur Noveau Larousse Ilustré.

Svensk historia
är skriven av Alf Henrikson (1905–1995) och försedd med teckningar av Björn Berg.

Mastodontverket Svensk historia, ursprungligen utkommen i två volymer, men i min pocketversion sammanförd till en tegelstenstjock pocket, fick Henrikson i uppdrag att skriva av Bonniers, berättar man på Alf Henriksons Sällskap. Arbetet påbörjades 1952 och gavs ut år 1963, efter ett avbrott för att skriva likaledes mastodontiska Antikens historier. 1964 och 1966 gavs bokverket ut i nya versioner.

* * *

Svensk historia är i mycket ett verk om svenska konungars och aristokraters liv och leverne; visst saknar jag gemene mans levnadsöden. Genom ett sådant framställningssätt, som Henrikson väljer, så ställer han sig i en äldre historieskrivnings tradition. Det gör emellertid inte texten mindre läsvärd.

Med avstamp i antiken över det förvirrande myller av personligheter som träder fram i brottet mellan sagorna och vår äldsta historia och vidare över medeltiden, stormaktstiden, frihetstiden, den moderna tiden och med stopp i den tid vari boken skrevs förs läsaren genom de svenska äventyren. De traditionella berättelserna finns i stor utsträckning med; och Henrikson kommenterar gärna huruvida det fortfarande finns nån som tror på det som berättas, eller om det vanligtvis hänförs till legendens sfär. Den som söker klassisk allmänbildning om svensk historia har således mycket att hämta i Svensk historia.

Henrikson berättar själv i ett efterord, att syftet med texten varit att åstadkomma en journalistisk överblick över fackmännens omvärdering av vår historia: omvärderingen ser jag inte mycket av, men det beror nog främst på att fackmännens omvärderingar nu, nära femtio år efter bokens publicering, är allmängods i skolorna.

Själv har jag den här gången i stort sett valt att läsa utan penna i hand, och bara njuta av berättelsen. Som vanligt är Henriksons berättarteknik enastående, och man får intrycket, att karln nog kunde ha skrivit om vad som helst, och ändå få ämnet fyllt med känsla och dynamik.

* * *

Förutom av själva brödtexten, ingår i boken även en kronologisk framställning av det svenska modets utveckling: från mantlar och rustningar, hättor och kjortlar till cylinderhatt, badkläder och pressveck. Parallellt med denna uppställning följer också en tidsaxel med de nordiska regenternas namn och viktigare historiska händelser. Dessutom finns i boken ett vidlyftigt register med kommentarer, som väl nästan kunde fylla en bok i sig. Registret erbjuder fördjupningar inom allehanda i boken berörda ämnen, men jag skall erkänna att jag i stor utsträckning läser registret selektivt och kursivt.

Till den som önskar en mycket underhållande och fortfarande fräsch kungacentrerad berättelse om den svenska historien rekommenderas Svensk historia varmt. Särskilt nyttig kunde den nog vara för gymnasieeleven som fått smak för historia, eller kanske för nysvensken som vill orientera sig i den svensk historia, men även för var och en som vill ha en systematisk och någorlunda överblickbar sammanställning av vad som en gång skett — eller sagts ha skett — främst nationens ledargestalter.
— — —
Svensk historia, Alf Henrikson, Bonniers 1990. ISBN: 91-0-047053-8. 1027 sidor.

0 kommentarer: