söndag 26 september 2010

Bokrecension: Ung, bög och jävligt kär

Ung, bög och jävligt kär är en ungdomsbok skriven av Johannes Sandreyo.

Ung, bög och jävligt kär är något så ovanligt som en ungdomsbok med HBT-tema. Dansaren Filip går i gymnasiet och kärar ner sig i förortsvärstingen Emilio. I boken får läsaren följa med i hur deras relation till varandra utvecklas och fördjupas, men också hur kriminaliteten omgärdar Emilio, och hur livet på skolan kompliceras av problemeleverna. Det är en berättelse om homofobi, ungdomskänslor och spirande kärlek.

I boken fascineras jag mest av hur romansen mellan Filip och Emilio stärks. Den karaktär som skildras med störst djup är Filip. Övriga gestalter framstår i mycket som karikatyrer: den hispiga studierektorn, den frisinnade teaterläraren, den nerdrogade gängledaren. Tydligheten höves kanske, med tanke på att bokens målgrupp torde vara personer i samma ålder som huvudpersonerna.

Sandreyo har lyckats väl med dialogerna, som, så vitt nu jag kan bedöma, låter autentiska. Inblandningen av diverse samtida begrepp och fenomen (Dr. Phil, och liknande), gör att boken blir bunden i tiden, och därför är den aktuell främst just nu. — För övrigt är språket kryddat med metaforer i en utsträckning som jag inte är helt bekväm med. Kanhända har också detta med målgruppen att göra. Ytterligare en korrekturläsning kan förhoppningsvis göras innan nästa upplaga släpps till marknaden: i synnerhet stör det ögat, att styckebrytningen inkonsekvent har indrag vid styckets första rad: ibland finns det, och ibland inte. Det gör styckebrytningen otydlig.

Men, trots att boken vindlar i väg i olika sidoberättelser och på så sätt lyfter fokus bort från berättelsens centrala ämne: kärleken mellan Filip och Emilio, så gör den ett starkt intryck på mig: jag blir glad allteftersom de två killarnas kärlek får lov att ta utrymme och växa, och jag förfäras när ting sätts som hinder. Nog fan hade jag velat läsa den här boken för femton år sen, även om den föga diskreta titeln och tillika föga diskreta omslagsbilden nog hade gjort att jag gömt den under madrassen. – Kanske hade jag behövt den som mest, när jag själv var i processen att vänja mig vid mina egna känslor.
– – –
Ung, bög och jävligt kär, Johannes Sandreyo, Vombat förlag 2010. ISBN: 978-91-86589-05-9.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, tänk ändå, vad en bok kan vara till hjälp i olika skeden av livet. Och ibland upplever jag, att en riktigt bra bok blir som en vän. Och vad man kan sakna den efteråt!

Creutz sa...

Precis!