söndag 20 december 2009

Antikvariskt 091220

Conversations-
LEXICON;
Innehållande
Alphabetiskt ordnade Upplysningar, rörande Vetten-
skaper, Vitterhet och Konster, Lefvernesbeskrifnin-
gar öfver märkvärdiga Personer i äldre och nyare
tider, Underrättelser om vigtiga uppfinningar,
upptäckter, inrättningar och anstalter, samt åt-
skilliga andra intressanta ämnen för en bil-
dad Conversation.

Öfversättning i Sammandrag
AF
C. A. B.

FÖRSTA DELEN.

On ne peut disconvir, que, depuis le
renouvellement des lettres, on ne doive en
partie aux, Dictionaires les lumières géné-
rals, qui se sont répandues dans la société.
D' ALEMBERT.

ÖREBRO,
Tryckt hos N. M. Lindh, 1821.

0 kommentarer: